در فصل خزان دگرباره نسیم همیشه بهاری گلشن ورزش در این پهندشت وزیدن گرفت و کاراته کای پر آوازه نسیم وارسته که چشم اندازی است که  …


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

در فصل خزان دگرباره نسیم همیشه بهاری گلشن ورزش در این پهندشت وزیدن گرفت و کاراته کای پر آوازه نسیم وارسته که چشم اندازی است که می توان جان و اندیشه وارسته و تندرستی تفکر و تلاش را در آن سیر کرد و بدون هیچ ادعایی در اعتلای نام ایران و ایرانی و پر آوازه کردن نام کانادا خستگی ناپذیر به پیش می تازد، می کوشد و  همچنان می کوشد، در نوزدهمین پیکارهای جهانی کاراته که با حضور رزمندگان ۱۳۵ کشور برگزار گردید با فیروزمندی دگربار به مقام نایب قهرمانی وزن منهای ۶۰کیلوگرم دست یافت و گردان آویز سیمین را به ارمغان آورد. نسیم ورزشکار پرآوازه و ارزنده که در پرتو هدایت و رهنمودهای پدر و مربی خویش استاد نامی فرهاد وارسته تعلیم و تربیت یافته همگام با تحصیل در دانشگاه معتبر یورک در باشگاه قهرمان پرور کان ذن کای در جوار ابداع گر سبک کان ذن کای (فرهاد وارسته) به امر مربی گری و آموزش و پرورش علاقمندان به کاراته و آیندگان مشغول می باشد.

 

نسیم وارسته پر افتخارترین کاراته کای دختر تاریخ کانادا در پیکارهای جهانی توکیو ـ ژاپن که با حضور ۶۲ رزمنده در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم انجام گردید، در عین شایستگی قهرمانی، در غیاب مربی اش، بنیان گذار کاراته ایران استاد فرهاد وارسته به مقام نایب قهرمانی دست یافت! ارج نهادن به فخرآفرینی ها و مباهات سازیهای نسیم وارسته که در کنار شایستگی های فنی، برازندگی های اخلاقی را نیز شامل می شود مقام شامخ و ارزشمند نایب قهرمانی جهان کاراته را به نسیم و راهبران باشگاه کان ذن کای بویژه آقای فرهاد وارسته شادباش می گوییم، راهتان مستدام و پر رهرو باد.