چگونه می شود شرایط کار و زیست در بزرگترین شهر کانادا را بهبود بخشید؟شنبه ۲۲ نوامبر سمیناری درخصوص شغل مناسب و ویژگی های آن در تورنتو برگزار می شود.

شنبه ۲۲ نوامبر از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر در مترو تورنتو کانونشن سنتر سمیناری همراه با کارگاه های آموزشی درخصوص شغل مناسب و ویژگی های آن برگزار می شود.

اقتصاد جدید جهانی، به سرعت دنیای کار و اشتغال را دگرگون میکند. در این شرایط چه بر سر معیارهای یک شغل شایسته با حقوق مکفی همراه با برابری و امنیت آینده ی شغلی می آید؟

چگونه می شود شرایط کار و زیست در بزرگترین شهر کانادا را بهبود بخشید؟

فعالان کارگری و کامیونیتی های مختلف که در صف اول مبارزه برای کار بهتر قرار دارند، گردهم آمدند و سمیناری یک روزه ترتیب داده اند تا با در میان گذاشتن تجارب خود در این خصوص به آگاه سازی جامعه یاری رسانند. موضوعات مورد بحث در این سمینار برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی در قرن ۲۱ است.

از سخنرانان اصلی این سمینار Dave Foster  مدیر اجرایی "اتحاد آبی ـ سبز در آمریکا" از همکاران منحصربفرد کارگران فلزکار و کلوب سییرا است که در پی گسترش کارهای مناسب در اقتصاد جدید سبز است.

همچنین Deena Ladd  یکی از دو هماهنگ کننده مرکز فعالیت های کارگران نیز که صدایی رسا در پشتیبانی از عدالت برای کارگران در مشاغل پر مخاطره در تورنتو دارد، از سخنرانان این سمینار است.

در این روز در شش موضوع مختلف کارگاه آموزشی برگزار میشود: ۱ـ مهارت، آموزش و حرفه؛ ۲ـ پیشرفت اقتصادی و کامیونیتی؛ ۳ـ سیاست های مهاجرت و کار؛ ۴ـ  مشاغل پرمخاطره؛ ۵ـ برابری در فرصت های کاری؛ ۶ـ خدمات عمومی.


 

در تماس تلفنی با مهدی کوهستانی از کنگره کار کانادا، او در مورد این سمینار گفت: اصلا باید دید وضعیت کار در این موقعیت چیست؟ ما که مهاجریم و در این جا با مسائل بسیاری چون ندانستن زبان و عدم تایید مدارک کاری و تحصیلی مان روبرو هستیم و نمی توانیم در رشته های خود مشغول به کار شویم، وضعیتمان چه می شود؟

این کنفرانس با همکاری ۳۶ نهاد برگزار می شود و آنها از همه کامیونیتی ها و اتحادیه های کارگری دعوت کرده اند که گردهم بیایند تا وضعیت اشتغال در این شهر بزرگ از زوایای متفاوت بررسی شود.  

ما باید بدانیم که در تورنتو ۲۰۰ هزار شغل با حقوق و شرایط خوب از بین رفته است. مردم باید بدانند اگر کارخانه ای بسته میشود و در کشورهای دیگری محصولاتش را ارزان تر تولید میکند، در واقع همان شرایط مناسب را برای کارگر آن طرف مهیا نمیکند، در نتیجه هم کارگران اینجا را بیکار کرده و هم کارگران آن کشورها را به استثمار کشیده و موضوع فقط سود بیشتر برای صاحبان کمپانی هاست.

ما نمیتوانیم بنشینیم و ببینیم چگونه از بالا برایمان تصمیم میگیرند. اعضای کامیونیتی ها و لایه های پایینی کارگران و  بقیه باید قدم جلو بگذارند و بررسی کنند که برای بهبود شرایطشان چه کار میتوانند بکنند.

مردم باید بدانند که تنها سیاستمداران تعیین کننده ی زندگی آنها نیستند خودشان هم با مبارزه در تعیین روند آینده شان تاثیرگذار هستند.

به نظر من افراد هر جامعه ای نه تنها باید فعالانه در این گونه سمینارها شرکت کنند، بلکه از کسانی که باعث فروپاشی و رکود اقتصادی میشوند هم بازخواست کنند.

کوهستانی که از فیلیپین با شهروند گفت وگو میکرد، در پایان گفت: این کنفرانس شروعی ست برای کارهای بعدی و بهتر و این آخرین کار نیست.


 

فاطمه ایرجی کارمند خدمات کامیونیتی کارگران هماهنگ کننده ی گروه ایرانیان در این ائتلاف است. "خدمات کامیونیتی کارگران"  پروژه ای است که رابطه کارگران و سازماندهندگان کامیونیتی ها را برقرار میکند.

فاطمه ایرجی درباره حضور خود و گروه ایرانی در این سمینار گفت: من جزو گروهی هستم که دراین ائتلاف دور هم جمع شده اند تا کنفرانس را برگزار کنند. دو هدف این کنفرانس یکی به وجود آوردن یک حرکت دسته جمعی برای عدالت اجتماعی و دیگری درخواست از دولت برای ایجاد کارهای مناسب و با درآمد مکفی برای مردم است.

خانم ایرجی درباره ایرانیان فعال در این ائتلاف گفت: گروه ایرانی در ائتلاف از افرادی تشکیل شده که با گروه ها و یا جنبش های کارگری در تماس هستند. من به عنوان هماهنگ کننده ی گروه ایرانی تا به حال دو جلسه با گروه برگزار کرده ایم.

فاطمه ایرجی درخصوص نقش ایرانیان در این کنفرانس گفت: ۳۶ گروه مختلف کارگری و محیط زیست، سازمان های غیردولتی، دانشجویی و … دور هم جمع شدند تا اهدافی را پیش ببرند. ایرانی ها هم مثل بقیه می آیند تا نظرات خودشان را درباره کارهای خوب بگویند، ضمن آنکه مهم ترین مسئله این است که ما در این حرکت به عنوان جامعه ایرانی مشارکت داشته باشیم.

افرادی که تمایل دارند در این کنفرانس شرکت کنند با خانم فاطمه ایرجی  با تلفن ۹۰۲۱-۸۸۸-۴۱۶ تماس بگیرند. 


 

مینو همیلی از فعالان جامعه ی ایرانی و دبیر سازمان پناهندگان بی مرز نیز یکی از شرکت کنندگان ایرانی در این سمینار خواهد بود.

همیلی درباره ی حضور خود در این کنفرانس گفت: از یکماه پیش آقای کوهستانی و خانم ایرجی از شورای شهر تورنتو از من خواستند کسانی را به این ائتلاف دعوت کنم، من هم با توجه به فعالیت در عرصه های سیاسی و پناهندگی،  اشخاصی را به این سمینار دعوت کردم و آنها ثبت نام کردند.

همیلی درخصوص لزوم شرکت در چنین کنفرانس هایی گفت: به نظر من این ائتلاف در این شرایط که بحران اقتصادی همه جا و از جمله ایالت انتاریو را فرا گرفته، بحرانی که مسببان آن دولت های سرمایه داری هستند ولی کسانی که از آن رنج خواهند برد طبقه کارگر  و مردم لایه های پایینی جامعه هستند، فرصت مناسبی است تا فعالان و رهبران طبقه کارگر و خود کارگران با شرکت فعال در آن خواسته های برحق کارگران را که همیشه توسط جریانات راست دولتی و غیر دولتی به انحراف کشیده شده است، نمایندگی کنند. متأسفانه همیشه تلاش شده تا دست آوردهای ۶۰ – ۷۰ ساله طبقه کارگر نابود شود.

همیلی تاکید کرد: همینجا از ایرانیان و مخصوصاً تازه واردان میخواهم با شرکت در این سمینار گامی را در بهبود شرایط شغلی خود و دیگران بردارند.

همیلی در پایان افزود: در این سمینار ورک شاپ های مختلف از جمله سیاست ایمیگریشن و مسائل کارگری، برابری شغلی برای زن و مرد و تمام نژادها و..، مهارت و کارآموزی در کار، کامیونیتی و توسعه اقتصادی، و غیره برگزار میشود و همه میتوانند در آنها شرکت کنند.

 

دنیا  ضیائی، که در رابطه با خدمات استقرار برای تازه واردان فعالیت دارد، در این خصوص گفت: من به عنوان مددکار اجتماعی با تعداد زیادی از ایرانیان تازه وارد به کانادا، و بخصوص جوانان، در ارتباط بوده ام و در موارد بسیار زیادی دیده ام که عدم به رسمیت شناخته شدن مدارک تحصیلی و تجارب کاری پیشین، مانع کسب کار برای بسیاری از این تازه واردان بوده است. همانطور که می دانیم، کم نیستند تازه واردانی که به علت این موانع ناچار به کار کردن در زمینه هایی می شوند که مربوط به رشته و مهارتهای خودشان نیست و هرچند برای درصدی از تازه واردان این یک پروسه موقتی است، ولی درصد قابل توجهی هم نیز فرصتهای دیگری برای تغییر شغل نمی یابند. متاسفانه این مسئله فقط مربوط به جامعه ایرانی هم نیست و ریشه در سیاستهای دولت دارد. این یک مشکل سیستماتیک است که اکثر جوامع مهاجر را تحت تاثیر قرار می دهد.

به نظر من، شرکت در این گونه جلسات حداقل قدمی است که ما می توانیم در راستای تغییر شرایط کاری برای مهاجران برداریم و فرصت خوبی است که شرایط کاری جامعه مان را به گوش دیگران نیز برسانیم. امیدوارم این همایش شروع خوبی باشد برای گردهمایی جوامع و گروههای مختلف و حرکات سازمان یافته در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت کار در تورنتو. به نظر من ملیتهای مختلف مهاجر تنها با همکاری با یکدیگر می توانند در تغییر سیاستهای دولتی مفید واقع شوند.