شهروند – علی شریفیان: وزارت حفاظت از محیط زیست انتاریو اعلام کرد اکنون هدف میان مدت ما کاهش گازهای گلخانه ای و آلوده کننده محیط زیست به میزان ۳۷ درصد از میزان این گازها به سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۳۰ است. انتاریو پیش از این اعلام کرده بود که در درازمدت هدفش برای کاهش این گازها به میزان ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ و ۸۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ است. مبنای میزان گازهای آلوده در انتاریو سال ۱۹۹۰ است.emissions-reduction-goal
دولت انتاریو امسال تولید الکتریسته با استفاده از ذغال سنگ را به کلی ممنوع و متوقف کرد و با برقی کردن وسائل نقلیه عمومی مانند قطار و اتوبوس به مقدار زیادی از میزان تولید گازهای گلخانه ای (منو اکسید کربن و دیگر گازهای آلاینده محیط زیست) جلوگیری کرد.
علاوه بر این وزارتخانه اعلام کرد که انتاریو در سال ۲۰۱۴ به هدف خود در زمینه کاهش گازهای آلاینده رسیده و در زمینه اجرای برنامه هایی که اعلام کرده بود، موفق بوده است.