شهروند- اتحادیه تولید کنندگان درخت کاج کریسمس در کانادا اعلام کرد که به دلیل کاهش میزان درخت کریسمس قیمت آن بعد از ۸ سال حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و خریداران امسال باید در انتظار تغییر اندکی در قیمت باشند. بخش های مختلف کانادا به دلایل گوناگون دچار کاهش میزان تولید درخت کریسمس شده اند. در بخش شرقی کانادا که شامل انتاریو نیز می شود بیشتر درخت های کریسمس از طریق مزارع داخلی تامین می شود اما کاهش تعداد این مزارع و افزایش قیمت دستمزد کارگر و کودهای شیمیایی، این بازار را با بحران زیادی مواجه کرده است.

در قسمت های غربی کانادا مانند استان بریتیش کلمبیا بیشتر درخت های کریسمس از آمریکا وارد می شود و به دلیل خشکسالی چند ساله اخیر و عدم کاشت کافی درخت  طی ۱۰ سال گذشته عرضه با تقاضا هماهنگ نیست. البته اتحادیه تولید کنندگان از کشاورزان و افراد مشغول در این بازار خواسته است تا از این شرایط  سو استفاده نکنند و تنها به میزان قابل قبولی قیمت را افزایش دهند. همچنین بهتر است در این شرایط  مردم از درخت های طبیعی خریداری کنند و به رونق دوباره ی این بازار  و صنعت کمک کنند.