شهروند علی شریفیان: نظرسنجی که بنگاه نظرسنجی افکار عمومی « اکوس» Ekos با شرکت ۲۱۷۷ نفر از واجدین شرایط از اقشار مختلف در سراسر کشور برای Ipolitic انجام داده نشان می دهد که محافظه کاران از طرف ۳۰ درصد، ان دی پی ۱/۲۹ درصد، لیبرال ها ۲۷ درصد، حزب سبز ۸، بلوک کبکوا، حزب فدرال کبک ۱/۴ درصد و دیگران ۲ درصد مردم حمایت می شوندpool.

این نظرسنجی با توجه به احتمالات ریاضی و به شیوه ای که انجام شده ۱۹ در ۲۰ مورد احتمال عملی شدن دارد. چنین نتایجی برای ان دی پی در تاریخ این حزب بی سابقه است. در کبک ان دی پی با فاصله زیاد از دو حزب اصلی و احزاب دیگر جلوتر است و در بریتیش کلمبیا بر اساس نتایج نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار دیگری به نام Insights West با شرکت ۸۱۴ نفر انجام شده ان دی پی در قیاس با محافظه کاران که ۲۹ درصد و لیبرال ها که ۲۵ درصد طرفدار دارند، از سوی ۳۵ درصد واجدین شرایط رای دادن حمایت می شود.

ضریب خطای این نظرسنجی باضافه – منهای ۱/۳ درصد اعلام شده است. از نظر کارنامه کاری، کار استفن هارپر به ۳۰ درصد تائیدیه تقلیل پیدا کرده، کار مولکر به عنوان رهبر اپوزیسیون رسمی به میزان ۵۰ درصد، افزایش یافته و جاستین ترودو با اندکی اختلاف با مولکر کارکردش به میزان ۴۷ درصد مورد تائید قرار گرفته است.

نتایج نظرسنجی دیگری که به وسیله بنگاه نظرسنجی نانوس برای سی تی وی انجام داده نشان می دهد در کل کانادا محافظه کاران از ۴/۳۲ درصد، لیبرال ها ۳۱ درصد و ان دی پی از حمایت ۱۹ درصد رای دهندگان برخوردارند. در انتاریو محافظه کاران ۳/۳۹ درصد، لیبرال ها ۷/۳۵ درصد و ان دی پی از سوی ۱۹ درصد مردم پشتیبانی می شوند. انتاریو نقشی کلیدی در نتایج انتخابات دارد. در انتخابات ۲۰۱۱ محافظه کاران عملا به خاطر به دست آوردن کرسی های بیشتر در انتاریو به حکومت اکثریت رسیدند.