شهروند ـ به دنبال شیوع یک نوع قارچ پوستی در یک پناهگاه حیوانات در نیومارکت، صدها سگ و گربه و موش در این پناهگاه محکوم به مرگ شدند.

گفته می شود این بیماری که به رینگ وورم مشهور است، به بعضی کارکنان این پناهگاه هم سرایت کرده، ولی در مورد انسان با دارو و پماد قابل درمان است.

روز چهارشنبه در آغاز طرح معدوم سازی حیوانات، ده ها تن از دوستداران حیوانات در مقابل این پناهگاه در نیومارکت جمع شدند و به این طرح اعتراض کردند.

آنها می گویند این بیماری خطرناکی نیست و حتی در حیوانات نیز قابل درمان است.

این عکس ها در وب سایت پناهگاه به عنوان آماده پذیرش بود که روز دوشنبه از سایت برداشته شد

مسئولان پناهگاه اعلام کردند، کسانی که طی این چند روز از این پناهگاه حیوان خانگی دریافت کرده اند، باید سریعا با مراجعه به دامپزشک از سلامتی حیوان خود اطمینان حاصل کنند.

روزنامه ی تورنتواستار در روز سه شنبه با چاپ عکس تعدادی سگ و گربه و موش بر صفحه ی اول خود، همدردی دوستداران حیوانات را برانگیخت. بهترین دوستان انسان، با چشم هایی غمگین سرنوشت خود را انتظار می کشند.