شهروند ـ در یک محله ی کوچک با ۱۰۰۰ سکنه در شمال شرقی مونتریال، دوشنبه  ساعت ۹:۳۰ شب، خانواده ی چهار نفره ی پرفونتین، در سالن نشیمن در زیرزمین خانه شان مثل بسیاری دیگر از همسایه ها در حال تماشای تلویزیون و مسابقه ی تیم هاکی مورد علاقه شان، کندین پنگوئنز بودند، که ناگهان زمین دهان باز کرد و آنها را در خود فرو کشید.

پلیس با بررسی هایی که کرد، متوجه شد که اتوموبیل خانواده در مقابل پارکینگ پارک بوده، پس باید این خانواده ی ۴ نفره شامل زن و شوهر و دو دختر ۱۲ و ۹ ساله همگی در خانه بوده باشند. سگ خانواده که تا نیمه در گل و لای بود، توانسته بود خود را نجات دهد. پلیس می گوید، به احتمال او در بیرون خانه بسته شده بوده.

با لغزش زمین، این خانه ی سقف آبی حدود ۳۰ متر جابجا شده و وقتی پلیس به محل حادثه رسید، فقط توانست در میان خرابه ها طبقات اول و دوم را جستجو کند. آنها مرتب به تلفن دستی صاحبخانه زنگ می زدند تا شاید بتوانند ردی پیدا کنند، صدای زنگ را هم می شنیدند ولی امکان دستیابی میسر نبود. پس از آوردن تجهیزات سنگین برای جستجو در زیرزمین خانه که حالا به داخل زمین فرو رفته بود، بالاخره سه شنبه صبح توانستند پیکرهای چهار عضو این خانواده را در حالی که روی مبل نشسته بودند، پیدا کنند.

چند خانه ی اطراف به دلایل حفاظتی تخلیه شدند.

علت لغزش زمین هنوز اعلام نشده، ولی وجود بستر خاک رس در طبقات پایین و امکان شسته شدن آن توسط آب های تازه زیرزمینی، ممکن است چنین پدیده ای را به وجود آورد.

روان درمان ها به مدرسه ابتدایی محله گسیل شده اند، جایی که انیس دختر کوچک خانواده در کلاس چهارم آنجا درس می خواند، تا به همکلاسی های او برای مواجهه با این اندوه یاری رسانند.