خبرگزاری هرانا ـ سازمان گزارشگران بدون مرز، مستقر در پاریس، از “محکومیت سنگین” آتنا فرقدانی در ایران به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سازمان از وضعیت خانم فرقدانی ابراز نگرانی کرده است، خانم فرقدانی توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، به ١٢ سال و ٩ ماه حبس محکوم شده استatena.

گزارشگران بدون مرز همچنین به حکم ١۴ سال حبس برای آتنا دائمی و ١٠ سال حبس برای امید علی‌شناس اشاره کرده است.

آتنا فرقدانی، با جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس محکوم شده است.

او سال گذشته پس از یک دوره کوتاه بازداشت، با انتشار ویدیویی به شرح دوران بازداشت خود پرداخت و از جمله گفت که ماموران زن در بازرسی بدنی او را برهنه کرده و برخورد خشنی با او داشته‌اند.

خانم فرقدانی سپس به دادگاه انقلاب احضار شد که به گفته نزدیکانش در آنجا یک مامور زن و یک مامور مرد او را کتک زدند و او را به زندان قرچک ورامین فرستادند.

یکی از مواردی که در ارتباط با پرونده آتنا فرقدانی مطرح شده، کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس ایران پس از مطرح شدن طرحی برای ممنوعیت وازکتومی است.