شهروند- تقلب در بیمه های خودرو و سوءاستفاده از آسیب دیدگان حوادث رانندگی در استان انتاریو

به کسب و کاری ویژه تبدیل شده است و دولت انتاریو می خواهد این بار بسیار جدی جلوی آن را بگیرد. برای این کار دولت انتاریو تیمی ویژه برای مقابله با این تخلفات ترتیب داده است و در تلاش است تا هرچه سریع تر و با کمک متخصصان در این زمینه قوانینی را تصویب کند که جلوی شرکت های بیمه و همچنین وکلای متلقب را بگیرد و راه را برای آسیب دیدگان حوادث رانندگی و پرداخت غرامت به آنها تسریع کند.

از جمله برنامه های لحاظ شده در این طرح فوریتی ایجاد مراکزی مستقل برای معاینه بیماران و افراد آسیب دیده است تا بدون هیچگونه جانبداری سلامت آنها و میزان آسیبی که دیده اند برآورد شود.

همچنین گفته می شود که بسیاری از وکلا از مشتریان خود بیش از اندازه ی قانونی برای خدمات در این زمینه دستمزد دریافت می کنند و قرار است تا لوایح جدید قانونی به صورتی باشد که جلوی پرداخت هزینه اضافه گرفته شود.

این برنامه های جدید قانونی قرار است از بهار سال ۲۰۱۸ اجرایی شود تا به موجب آن راه برای بسیاری از افرادی که از این شرایط سو استفاده می کنند بسته شود.