شهروند – علی شریفیان: هفته گذشته در حراج بزرگ Heffel Fine Art در مجموع ۱۴۵ اثر از نقاشان کانادایی به فروش رسید.
در این حراج که در ونکوور برگزار شد، آثاری از نقاشان صاحب نام کانادا از جمله امیلی کار، پاترسون ایون و پل امیل بودواس به حراج گذاشته شده بود. از امیلی کار شش اثر به حراج گذاشته شده بود که اثر «نور جنگل» وی به قیمت یک میلیون و ۵۵۳ هزار دلار به فروش رفت. این اثر از آثار دوران پختگی امیلی کارر به شمار می رود. پیش از این، یک اثر از این هنرمند به قیمت سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به فروش رفته که به عنوان رکورد فروش آثار امیلی کارر تا به امروز باقی مانده است.

karr
پیش بینی شده بود که «نور جنگل» امیلی کار بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار به فروش برسد. برگزارکنندگان این حراج هنری گفته اند با فروش ۱۴۵ تابلوی نقاشان کانادایی نه میلیون و ۴۳۰ هزار دلار در مجموع فروش داشته اند. قبل از برگزاری حراج پیش بینی شده بود که این حراج بین ۷ تا ۱۰ میلیون دلار فروش داشته باشد.