شهروند علی شریفیان: “کاردینگ” نام برنامه ای است که طی آن نیروی پلیس می تواند از مردان جوان سیاهپوست بدون اینکه حتی جرمی مرتکب شده باشند، درخواست اطلاعات کند.   روز یکشنبه جان توری، شهردار تورنتو در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران اعلام کرد باید به کار ناشایست و توهین آمیز «کاردینگ» پایان داده شود. توری در بخشی از سخنان خود گفت:«کاردینگ اعتماد و اطمینان عمومی را از بین برده است. من بر این باورم که پلیس ما می تواند کارش را انجام دهد و امنیت شهر را با پیوند قوی تر با مردمی که به آنها خدمت می کند، تامین کند.»

توری یادآور شد، از زمانی که به عنوان شهردار کارم را شروع کرده ام این موضوع آزار دهنده ترین موضوعی بوده که ذهن مرا به خود مشغول کرده است. بویژه از زمانی که اخیرا «دزدموند کول»، خبرنگار سیاهپوست تجربه اش را درباره کاردینگ در «تورنتو لایف» منتشر کرد

جان توری شهردار تورنتو در کنار مارک ساندرز رئیس پلیس جدید تورنتو

جان توری شهردار تورنتو در کنار مارک ساندرز رئیس پلیس جدید تورنتو

.

پس از انتشار خبر سخنرانی توری درباره «کاردینگ» اتحادیه پلیس تورنتو نگرانی عمیق خود را در مورد لغو آن اعلام کرده است. کاردینگ به دستور بیل بلر، رئیس پلیس پیشین تورنتو شروع شده است. پس از بلر، جانشین او مارک ساندرز هم از این برنامه پشتیبانی کرده است و در مصاحبه ای به سی بی سی گفته که ما از اطلاعات جمع آوری شده برای مبارزه با باندهای گانگستری استفاده می کنیم.

توری در نهایت گفت روز ۱۸ جون در هئیت پلیس تورنتو حاضر می شوم و خواهان لغو این برنامه و شروع تازه ای می شوم. تاکنون بیش از سی تن از چهره های متشخص تورنتو از جمله سیاستمداران، رهبران جوامع مختلف و روزنامه نگاران به برنامه «کاردینگ» که به طور عمده گرفتن اطلاعات از مردان جوان سیاهپوست بدون اینکه حتی جرمی مرتکب شده باشند، اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده اند.