شهروند علی شریفیان: پس از شکست فاجعه بار بلوک کبکوا در انتخابات ۲۰۱۱ که در جریان آن ژیل دوسپ حتی کرسی نمایندگی خود را هم از دست داد، اکنون گزارش ها حاکی بر آنست که این سیاستمدار که به مدت ۱۵ سال تا سال ۲۰۱۱ رهبری بلوک کبکوا، حزب فدرال کبک را برعهده داشت بعد از یک فاصله سه ساله دوباره رهبری این حزب را برای انتخابات ماه اکتبر به دست خواهد گرفت.

از زمانی که ماریو بوو لیو، به رهبری بلوک کبکوا دست یافت این حزب بیش از پیش شیرازه اش در هم ریخت. در حال حاضر از ۷۵ کرسی کبک تنها دو کرسی مجلس در اختیار بلوک کبکوا است.

بنا بر خبرهای منتشر شده ژیل دوسپ قرار است رهبری را به دست بگیرد و بوو لیو دبیرکل حزب خواهد شد. بلوک کبکوا در حال حاضر ۱۹ هزار عضو دارد و قرار است در کنوانسیونی اضطراری رای گیری کرده و ژیل دوسپ رسما رهبری بلوک کبکوا را به دست بگیردGilles_Duceppe.

در نظرسنجی ها بلوک کبکوا همیشه کمترین درصد طرفداران را تاکنون داشته، اما گفته می شود با آمدن ژیل دوسپ این وضعیت به نفع این حزب فدرال کبکی تغییر خواهد کرد.