شهروند علی شریفیان: در سال مالی جاری برای نخستین بار در مجموع فروش فروشگاه های دولتی “ال سی بی او” به علت افزایش میزان فروش مشروبات مختلف و با عرضه آبجوی LCBO«شش پک» در فروشگاه های غیر دولتی خارج از شعبه های فروشگاه های زنجیره ای ال سی بی او از مرز پنج میلیارد دلار گذشت.

رشد میزان فروش مشروبات الکلی در انتاریو نسبت به سال مالی گذشته ۸/۶ درصد بوده است. از کل فروش بجز مالیات مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار به دولت انتاریو تعلق گرفته است. هنوز فروش مشروبات قوی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار و همینطور شراب از اقلام عمده ای است که در شعبه های ال سی بی او بفروش می رسد. افزودن آبجوهای تولید محلی و همینطور آبجوهای بشکه از فاکتورهای دیگر افزایش فروش سال مالی جاری بوده است.

هیئت ویژه منصوب دولت که تحت نظر آنها آبجوهای شش پک در فروشگاه ها برای فروش عرضه شد حالا مشغول بررسی امکان فروش دیگر مشروبات الکلی به همین شیوه است، اما موضوع فروش شعبه های زنجیره ای ال سی بی او به بخش خصوصی به کلی خارج از دستور کار است.