شهروند- شبکه ی University Health Network متشکل از بیمارستان های Toronto General، Toronto Western و مرکز درمان سرطان Princess Margaret توانسته است عنوان بهترین و بزرگترین مرکز پیوند اعضای بزرگسالان در امریکای شمالی را از آن خود کند. این شبکه درمانی موفقیت خود را مدیون تکنولوژی جدیدی است که می تواند ساعت ها اعضای پیوندی را خارج از محیط بدن نگهداری کند. شبکه ی درمانی University Health Network در سال ۲۰۱۷ موفق شده است که ۶۳۹ پیوند اعضا برای بزرگسالان انجام دهد. مراکز درمانی UCLA و University of California San Francisco در ایالات متحده امریکا، هرکدام به ترتیب با پیوند تعداد ۶۰۷ و ۶۰۱ در رتبه های دوم و سوم ایستاده اند.

دستگاهی که می تواند اعضای پیوندی را در خارج از محیط بدن نگهداری کند XVIVO نام دارد. این سیستم دقیقا مانند بدن تمام نیازهای لازم مانند اکسیژن و مواد غذایی را برای اعضای جدا شده فراهم می کند و این امکان را می دهد که بتوان این اعضا را برای مدت زیادی در خارج از بدن افرادی که فوت شده اند نگهداری کرد. این دستگاه در ابتدا تنها برای نگهداری ریه استفاده شد، اما بعد از مدتی پزشکان توانستند از آن برای نگهداری  کبد و کلیه استفاده کنند و امیدوارند که به زودی برای نگهدای قلب نیز قابل استفاده گردد.