شهروند علی شریفیان: اریک گرنیه، مدیر و گرداننده سایت مشهور ThreeHndredEight در یک گزارش تحلیلی برای سی بی سی می نویسد، نتایج نظرسنجی هایی که به وسیله بنگاه های سنجش افکار مختلف در یکی دو ماه اخیر انجام شده با اختلاف های اندک نشان می دهد که محافظه کاران، لیبرال ها و اکنون ان دی پی (در چند هفته اخیر و به طور مداوم) در میان افکار عمومی از مقبولیتی برابر برخوردارند و با این ترتیب اگر به همین منوال جلو برویم شاهد رقابتی سه جانبه و نزدیک در انتخابات خواهیم بود که پیش بینی نتایج را بسیار دشوار می کندharper-mulcair-trudeau-.

البته یادآوری یک نکته لازم است و آنهم سرعت افزایش حمایت کنندگان ان دی پی و همینطور توماس مولکر رهبر آن است.

در یک نظرسنجی که اکوس برای سی تی وی انجام داده مولکر با اختلاف کمی از نخست وزیر و ترودو قرار گرفته و نسبت به سه هفته پیش حدود ده امتیاز بر محبوبیت او در بین مردم به عنوان کسی که شایسته نخست وزیری است، افزوده شده است.