شهروند علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی، روز سه شنبه گلوب اند میل در گزارشی خبر داد که سازمان امنیت کانادا CSIS در سال ۲۰۱۰ در مورد مایکل چان به دولت انتاریو هشدار داده و گفته است مایکل چان روابط نزدیک غیرمعمولی با مقامات رسمی چین دارد و زیر نفوذ آنهاست. خانم کاتلین وین همان روز سه شنبه در کمبریج انتاریو در پاسخ به این اتهامات گفت: «مایکل چان یکی از پرکارترین کسانی است که من تاکنون دیده ام.» نخست وزیر انتاریو توضیح داده که من می دانم که در سال ۲۰۱۰ این موضوع مطرح شد، اما اتهامات مطرح شده واقعیت ندارد و بی اساس استwynne--chan.

مایکل چان وزیر شهروندی و مهاجرت و دادوستد بین المللی انتاریوست. چان به گزارش گلوب اند میل در چین ملک و املاک دارد و رفت و آمدهای زیادی به کنسولگری چین در تورنتو داشته است.

چان پاسخ داده وی به خاطر یک برنامه فرهنگی ملاقات هایی با مقامات رسمی چین داشته است. این سیاستمدار با سابقه آخرین سفرش به چین همراه با خانم وین و برای توسعه تجاری انتاریو و چین بوده است.

سی بی سی یادآور شده از سازمان امنیت کانادا کسی در این رابطه حاضر به مصاحبه با آنها نشده است.