شهروند- ۲۵ سال پیش در تاریخ ۲۷ ماه می سال ۱۹۹۲، خبر کوتاهی در یکی از روزنامه های اصلی شهر تورنتو منتشر شد که جایگاه این شهر را به طور کلی تغییر داد و باعث شد که تورنتو به مرکز جهان تبدیل شود. در آن روز در صفحه ی اول روزنامه ی تورنتو استار نوشته شد که از این به بعد هواشناسی کانادا علاوه بر پیش بینی وضعیت آب و هوایی میزان اشعه ی UV را نیز روزانه اعلام می کند تا با دادن آگاهی لازم به افراد جلوی خطرات ناشی از آفتاب سوختگی و سرطان های پوست گرفته شود.

این مقیاس بر اساس سنجش میزان اشعه ی UV توسط سه دانشمند محیط زیست در تورنتو اختراع شد که از آن زمان به بعد در دیگر شهرهای جهان نیز مورد استفاده قرار گرفت.

ایجاد شاخص UV و اعلام روزانه ی آن کانادا را به یک پیشرو در علوم جوی، انتقال تکنولوژی و ارتباطات عمومی بدل کرد. این اختراع نقطه ی عطفی برای کانادا بود که متأسفانه در دوران نخست وزیری استفان هارپر نادیده گرفته شد.

کانادا همچنین از کشورهای پیشرو در زمینه ی علوم جوّی و مطالعات در زمینه ی لایه ی اوزون می باشد و تاکنون توانسته است که از طریق ایجاد علم و تکنولوژی جلوی آسیب های بیشتر به لایه اوزون را بگیرد و امیدوار است که بتواند با کمک تمام کشورهای دنیا این امکان فراهم شود که لایه ی اوزون بیشتر از پیش ترمیم شده و کره ی زمین از خطرات ناشی از بین رفتن این لایه محافظت شود.