edam-S

خبرگزاری هرانا ـ جما عمر زهی، بخاطر اعتراض به حکم اعدامش به قرنطینه و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، محمد امین عمر زهی معروف به “جما عمرزهی” که اخیرا به همراه ۹ تن دیگر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده است، بخاطر اعتراض به حکم صادر شده به اتهام توهین به مامور به قرنطینه زندان زاهدان و پس از آن به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.

دو هفته قبل “شانزدهم خرداد” ۱۰ نفر از یک پرونده ۱۳ نفری تحت جرائم مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شدند که نام برده “جما عمرزهی” یکی از این محکومان است.

یک منبع مطلع در مورد این پرونده، گفت: “ماموران این ۱۳ نفر را در یک پرونده قرار داده اند در حالی که این افراد از شهرهای مختلفی هستند و همدیگر را هرگز ندیده اند و خارج از زندان هم یکدیگر را نمی شناخته اند ولی در یک پرونده تیمی قرار داده شده اند.”

وی افزود: “یکی از افراد این پرونده به نام “ناصر عمرزهی” ۴ سال پیش بازداشت و تاکنون در بلاتکلیفی بوده است و بقیه محکومان این پرونده در فاصله های زمانی طولانی یک سال و ۶ ماه از هم بازداشت شده اند و بدون این که به هم مربوط باشند در یک پرونده اسمشان درج شده و به آنها حکم مواد فروشان شبکه ای داده و به اعدام محکوم کرده اند.”

اسامی محکومین به اعدام و حبس در این پرونده به قرار ذیل است:

محکومین به اعدام:

۱ ـ نوشیروان عمرزهی

۲ ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما

۳ـ یوسف گنگوزهی

۴ـ علیرضا ناروی

۵ـ غلام رسول مزارزهی

۶ـ ناصر عمرزهی

۷ ـ حسین دادور

۸ـ عبدالله صلاحزهی

۹ ـ مرادبخش بلوچی

۱۰ـ نبی مزارزهی

محکومین به حبس از سه تا ۲۵ سال:

۱ـ  الله داد گنگوزهی ۱۵ سال زندان

۲ ـ نورمحمدشهنوازی ۲۵ سال زندان

۳ ـ عید محمد قمبرزهی ۳ سال زندان