شهروند ـ علی شریفیان: شبکه سی تی وی گزارش داده دود غلیظ و آتش سوزی هایی که از چند روز پیش در جنگل های شمال ساسکچوان شروع شده صدها نفر را مجبور کرده تا به سرعت خانه های خود را تخلیه کرده و از محل آتش سوزی ها دور شوند.

مقامات مسئول استانی می گویند از ۱۰۰ آتشی که از چند روز پیش شروع شده حدود ۲۰ حریق کنترل و خاموش شده است، اما ادامه هوای گرم ۱۰ آتش سوزی تازه راه انداخته است. مقامات خاطرنشان کرده اند ماموران آتش نشانی بیشتری از نقاطی مثل نیوفاوندلند برای کمک به ماموران آتش نشانی به محل آمده اند و از هواپیماهای آب پاش هم برای خاموش کردن آتش سوزی ها استفاده می شود، اما به علت دود غلیظ بسیار خلبانان دید کافی ندارند تا بتوانند کار خود را با دقت و درست انجام دهند. تا روز سه شنبه حدود چهار هزار نفر به خاطر این آتش سوزی ها خانه های خود را ترک کرده اند و معلوم نیست کی بتوانند به محل زندگی شان برگردند.fire-sask

عکس های هوایی که به وسیله ناسا (سازمان فضانوردی امریکا) گرفته و منتشر شده، نشان می دهد که دود غلیظی منطقه وسیعی از آسمان ساسکچوان و آلبرتا را در خود پوشانده است.