شهروند ـ علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی دنیس باربیه ۳۸ ساله که در گوئلف انتاریو زندگی می کند به خبرنگار آنها گفته روز دوشنبه وقتی ساعت ۵ بعد از ظهر از کار به خانه برگشتم متوجه شدم که اوضاع خانه غیرعادی است. خانه را دود فرا گرفته و او به ناگهان ارتباط اینترنتی اش را از دست می دهد.

باربیه که همراه با همسرش ماری – کاترین، پسر ۲۰ ماهه شان جان و سگشان زندگی می کند و به عنوان متخصص شبکه های اینترنتی و تعمیر کامپیوتر برای دانشگاه گوئلف کار می کند،  به زیر زمین، جایی که « مودم» اینترنت قرار دارد رفته و متوجه شده که از مودم شعله آتش بلند می شود. باربیه با یک کپسول آتش نشانی، آتش را خاموش می کند و به آتش نشانی تلفن می کند. او به شبکه سی بی سی گفته شانس آورده که خانه اش در آتش نسوخته است. از آتش نشانی ماموران می آیند و گریگ بوتوملی، بازرس آتش نشانی گفته که وضعیت را بررسی کرده و متوجه شده مودم که روی کامپیوتر قرار داشته به شدت گرم شده و آتش گرفته است. بوتوملی گفته در مدت چهارسالی که در آتش نشانی کار می کند هیچگاه ندیده که یک مودم آتش بگیرد. او افزوده اگر آتش خاموش نشده بود قطعا خانه در حریق می سوخته است.modem-fire

این مودم مدل «هیرتون» بوده  که راجرز برای دادن سرویس های اینترنت به مشترکین خود از آنها استفاده می کند.