شهروند ـ علی شریفیان: مجله مک لینز در مقاله ای که منتشر کرده، خبر داده است که در سال ۲۰۰۷ قرار بوده توماس مولکر به عنوان مشاور ارشد استفن هارپر در زمینه محیط زیست، کار کند. مک لینز به نقل از دیمتری سوداس، منشی رسانه ای وقت هارپر آورده بر اساس مذاکراتی که اتجام شده قرار بوده مولکر به عنوان کاندیدای محافظه کاران در انتخابات ۲۰۰۸ شرکت کند، اما به علت اختلاف نظر بر سر دستمزد این موضوع منتفی شده است. سوداس گفته ما قرار بود حداکثر ۱۸۰ هزار دلار حقوق (سالانه) بدهیم اما مولکر بیشتر می خواست با حقوق ۳۰۰ هزار دلار در سال مشغول بکه ار شود.

توماس مولکر که در سفر کبک بود در پاسخ به این ادعا گفته است من هرگز قرار نبود کاندیدای محافظه کاران بشوم و علت عدم همکاری اش را سیاست های حزب محافظه کار در زمینه محیط زیست عنوان کرد. از جمله اینکه آنها از کیوتو خارج شده بودند.

مولکر (چپ) در کنار جک لیتون رهبر درگذشته ی ان دی پی

مولکر (چپ) در کنار جک لیتون رهبر درگذشته ی ان دی پی

کارل بلانژه، منشی رسانه ای مولکر با انتشار بیانیه ای مطرح کردن چنین موضوعی را فرصت طلبانه خوانده و گفته این به خاطر این است که ان دی پی در نظرسنجی ها موفق می نماید. مولکر پس از خاتمه کارش در امور سیاسی استانی (کبک) و جدایی از کابینه ژان شاره در انتخابات از حوزه اوترمونت به نمایندگی ان دی پی به رهبری جک لیتون به مجلس راه یافت و پس از درگذشت لیتون هم به رهبری ان دی پی رسید.