شهروند ـ علی شریفیان: بنابر نتایج نظرسنجی انجام شده بوسیله بنگاه سنجش افکار عمومی  Ipsos برای گلوبال نیوز، ان دی پی به رهبری توماس مولکر بر شمار پشتیبانانش نسبت به نظرسنجی یک ماه پیش، افزوده شده است. این حزب اکنون در مجموع از سوی ۳۵ درصد مردم حمایت می شود. در حالی که لیبرال ها از حمایت ۲۹ درصد برخوردارند و محافظه کاران در رده سوم ۲۸ درصد پشتیبان دارند. نسبت به ماه پیش ان دی پی ۵ درصد بر طرفدارانش اضافه شده، در حالی که لیبرال ها دو درصد و محافظه کاران ۳ درصد حامیان خود را از دست داده اند.

بلوک کبکوا به رهبری ژیل دوسپ که تنها در کبک فعالیت دارد در همین استان ۲۲ درصد طرفدار دارد و حزب سبز به رهبری خانم الیزابت می  نسبت به ماه پیش به اندازه ۲ درصد نزول کرده و تنها ۲ درصد از آن پشتیبانی می کنند. ۱۲ درصد کانادایی ها هنوز نمی دانند رای خود را به کدام حزب خواهند داد و ۷ درصد هم گفته اند در انتخابات شرکت نخواهند کرد.pool

در انتاریو، منطقه کلیدی در انتخابات، لیبرال ها از ۳۴ درصد، محافظه کاران از ۳۳ و ان دی پی از ۳۱ درصد آرای مردم برخوردارند. با توجه به ضریب خطای نظرسنجی هر سه حزب عملا  در انتاریو شانه به شانه هستند.

در کبک ان دی پی با فاصله قابل توجه ۴۱ درصد، لیبرال ها ۲۳ درصد، بلوک کبکوا ۲۲ درصد و محافظه کاران ۱۳ درصد طرفدار دارند. در بی سی دیگر استان مهم کانادا ان دی پی ۴۰ درصد، محافظه کاران ۳۰ ، لیبرال ها ۲۴ و حزب سبز ۶ درصد آرا را دارند.

در ساسکاچوان و مانیتوبا هم ان دی پی بر شمار طرفدارانش اضافه شده و اکنون به ۳۷ درصد رسیده است. در استان های منطقه آتلانتیک اما لیبرال ها با ۵۱ درصد همچنان بیشترین حمایت را دارند.

این نظرسنجی که نتایج آن روز ۲۶ جون منتشر شده با شرکت ۲۰۰۳ نفر در روزهای ۱۹ و ۲۳ جون انجام شده و ضریب خطای آن بعلاوه یا منهای ۵ .۲ درصد اعلام شده است.