شهروند ـ علی شریفیان:بر اساس آخرین گزارش هایی که روز سه شنبه صبح منتشر  شده است در مناطق غربی کانادا و عمدتا در ساسکاچوان مجموعا بیش از دو میلیون هکتار از مناطق جنگلی در حریقی گسترده در حال سوختن است و تاکنون اکثر ساکنان بیش از پنجاه شهر بزرگ و کوچک ساسکاچوان خانه های خود را تخلیه و با سرعت از محل آتش سوزی ها دور شده اند.

بر اساس آماری روسای آتش نشانی، صلیب سرخ کانادا و دیگر مقامات و مسئولان تایید کرده اند  تنها ۲۷۰۰ نفر از مناطق شمالی ساسکاچوان خانه های خود را تخلیه کرده اند اما در مجموع از یک میلیون و یکصدهزار جمعیت ساسکاچوان  حدود ۱۳ هزار نفر هم اکنون در پناهگاه های موقتی که به وسیله صلیب سرخ کانادا و پرسنل نظامی در قسمتی از این استان و در آلبرتا برپا شده زندگی می کنند.forest-fire-sask

هواپیمای آتش نشانی تاکنون در هرجایی که دید داشته اند مجموعا ۲۷ هزار لیتر آب برای خاموش کردن حریق ها ریخته اند، اما بنا به گفته کارشناسان این فاجعه ای بی سابقه و تاریخی است. علاوه بر ماموران آتش نشانی استان، تعداد زیادی از ماموران آتش نشانی از استان های دیگر و از جمله انتاریو، کبک و نیوفاوندلند به منطقه اعزام شده تا به همکاران خود کمک کنند.

یک هزار و ۴۰۰ پرسنل نظامی ارتش هم به منطقه اعزام شده اند که شماری از آنها با وسائل لجستیکی به خاموش کردن حریق ها کمک می کنند و گروهی هم به کسانی که به اجبار خانه و کاشانه خود را ترک می کنند، کمک می کنند.

بر اثر این آتش سوزی وسیع دود سیاهی قسمت های زیادی از آسمان آلبرتا، ساسکاچوان و بی سی را در خود پوشانده است. روز دوشنبه نمودار استاندارد پاکیزی هوای ونکوور از ده گذشت که این امر نشان دهنده کیفیت بسیار بد هواست. مسئولان از سالمندان و کسانی که ناراحتی های تنفسی دارند، خواسته اند از خانه خارج نشوند و یا از ماسک های ویژه استفاده کنند.

بر اساس تحقیقاتی که پلیس آرسی ام پی انجام داده گفته می شود در به راه افتادن آتش سوزی ها دست آتش افروز یا آتش افروزانی در کار است. آر سی ام پی در تلاش پیدا کردن و دستگیری آتش افروزان است. از حدود دو هفته پیش به رغم تلاش های بسیار به علتی خشکی و گرمای هوا بر این آتش سوزی ها افزوده شده است و در پیش بینی هوا هم دست کم برای دو سه روز آینده بارندگی پیش بینی نشده است. تاکنون به گزارش پلیس این آتش سوزی گسترده تنها یک قربانی داشته است. این قربانی یک مامور آتش نشانی ۶۱ ساله بوده است.