پلیس دو نفر از سه مظنون به قتل علی گرکان را دستگیر کرد. روز هفتم نوامبر شخصی به پلیس گزارش داد جسمی در یک گودال در جاده خارج از شهر  …


شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر  ۲۰۰۸


 


 

پلیس دو نفر از سه مظنون به قتل علی گرکان را دستگیر کرد. روز هفتم نوامبر شخصی به پلیس گزارش داد جسمی در یک گودال در جاده خارج از شهر بری  در حال سوختن است. پلیس به هویت مقتول پی برد و کارشناسان دریافتند  مقتول با ضربات چاقو از پای درآمده است. ضاربین برای عدم دستیابی پلیس به هویت مقتول او را سوزانده اند و پس از ارتکاب به قتل تورنتو را ترک کردند.

روز سه شنبه گذشته پلیس دو نفر از مظنونین با نام های محمد الخزرقی ۲۳ ساله و پیام خستو ۲۵ ساله را در کلگری دستگیر کرد. این دو نفر که متهم به قتل از نوع درجه دو هستند، برای حضور در دادگاه به تورنتو منتقل شدند. جستجو برای یافتن متهم دیگر پرونده آرش آرشوند ۲۲ ساله، کماکان ادامه دارد. کسانی که از این شخص اطلاعی دارند می توانند با پلیس با شماره ۱۸۸۸۳۱۰۱۱۲۲ تماس بگیرند.