اگرچه دو بار امکان رسیدن به توافق بر سر حقوق معلمان از دست رفت، اما همچنان که به موعد اعلام شده (پنجشنبه ۴بعداز ظهر) توسط معلمان مدارس عمومی  …


شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

اگرچه دو بار امکان رسیدن به توافق بر سر حقوق معلمان از دست رفت، اما همچنان که به موعد اعلام شده (پنجشنبه ۴بعداز ظهر) توسط معلمان مدارس عمومی انگلیسی زبان انتاریو برای اعتصاب نزدیک می شویم، دولت پیشنهاد افزایش حقوقی را به میزان ۱۰ درصد در ظرف مدت چهار سال به آنان داده است.

خانم کاتلین وین وزیر آموزش دولت انتاریو در یک مصاحبه اظهار داشت: "اولویت ما داشتن آرامش در نظام کاری ست به دلیل اینکه از منافع آن دانش آموزانمان بهره مند می شوند."


 

کاتلین وین ضمن ابراز این نکته که "چنین تصمیم گیری برای دولت در شرایط اقتصادی سخت بسیار دشوار بود" افزود: دولت اولویت خودش را تعیین کرد و به همین خاطر است که من قادرم چنین پیشنهادی را ارائه کنم.

کاتلین وین همچنین تاکید کرد که تمدید زمان مذاکرات برای سومین بار امکان پذیر نیست و با این جمله، بر نهایی بودن پیشنهاد دولت تاکید کرد.

سه شنبه شب، انجمن هیئت مدارس عمومی انتاریو اعلام داشت که پیشنهاد دولت را می پذیرد. اما اتحادیه معلمان ابتدایی انتاریو از اظهارنظر خودداری کردند.

منتقد آموزشی حزب مخالف دولت لیبرال انتاریو، جویس ساوولین از حزب محافظه کار چنین حرکتی را از سوی دولت "خیلی عجیب و خطرناک" توصیف کرد.

ساوولین، نماینده پارلمان از برلینگتون همچنین تاکید کرد که دولت توان عملی کردن چنین پیشنهادی را ندارد.

معلمان ابتدایی، در اصل تقاضای ۱۲درصد افزایش حقوق ظرف چهار سال را داشتند، اما پس از اینکه موفق به دستیابی به توافق نشدند، زمان مذاکرات را تمدید کردند.

پیشنهاد کنونی دولت ۲ درصد افزایش در هر سال برای دو سال اول و ۳ درصد افزایش در هر سال برای دو سال بعدی (جمعا ۱۰ درصد) است.

کاتلین وین با ذکر این که "او تسلیم خواسته های اتحادیه نشده است" افزود: من تسلیم بچه ها شدم. من واقعا باور دارم که مردم نمی توانند تخمین بزنند که آشفتگی و ناراحتی کارمندان، به خانواده هایشان منتقل می شود و به فرصت های یادگیری کودکان لطمه می زند.