شهروند- اوبر یک تیم تحقیقاتی را در تورنتو راه اندازی می کند که قرار است بر روی تولید ماشین های بدون راننده تمرکز کند. چنین تحقیقاتی اولین بار است که در خارج از ایالات متحده ی آمریکا ایجاد می شود و بر این باور استوار است که از این طریق می توان میلیون ها دلار درامدزایی کرد. این تیم تحقیقاتی توسط راکوئل اورتاسون، یکی از اساتید دانشگاه تورنتو رهبری می شود. او تصمیم دارد که با تمرکز بر هوش مصنوعی و علوم کامپیوتری ماشین هایی ایجاد کند که محیط اطراف خود را درک کرده و نیازی به انسان برای حرکت ندارند.

این تیم تحقیقاتی در طی چند سال آینده تعداد زیادی محقق و مهندس را به استخدام درخواهد آورد و کمپانی اوبر از این طریق میلیون ها دلار درآمد برای مراکز تحقیقاتی مرتبط درآمدزایی خواهد کرد. مدیر عامل اوبر می گوید که تورنتو یک مرکز مهم تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی است و از دولت فدرال برای کمک ها و تخصیص بودجه برای انجام این تحقیقات تشکر می کند.

هم اکنون کمپانی اوبر از ماشین های نیمه اتوماتیک در ایالات های مختلف آمریکا استفاده می کند، اما هنوز تاریخ دقیق استفاده از این تکنولوژی در تورنتو معلوم نیست.