شهروند ـ علی شریفیان: ماموران شهرداری تورنتو تا کنون ۳۶ رانندهUberX را جریمه کرده اند. صدور این جریمه بخشی از تلاش های شهرداری برای قانونمند کردن و در راستای وضع قوانین و آئین نامه هایی است که استفاده از اوبر اکس را که طرفدران زیادی دارد، ممکن کند.

ترسی کوک، مدیر کل استانداردها و پروانه های انتاریو گفته است شهرداری باید قوانینی را وضع کند و به اجرا بگذارد که لیموزین ها و اوبراکس هایی که پروانه ندارند، بتوانند کار کنند.

از سوی دیگر پس از اینکه دادگاه عالی تورنتو رای داد که قوانین تاکسی رانی شامل اوبراکس نمی شود یکی از اعضای شهر به مسافرانی که از خارج از شهر برای دیدن بازیهای پان ام ۲۰۱۵ تورنتو آمده اند در مورد استفاده از اوبراکس هشدار داد. او گفته است مسافران ممکن است تا ۲۰ هزار دلار جریمه شوند.

جان توری، شهردار تورنتو از صدور این جریمه ها پشتیبانی کرده است. شرکت اوبراکس کانادا اما گفته است که جریمه رانندگان را پرداخت خواهد کرد.UBER

اوبراکس، یک شرکت بین المللی است که در بسیاری از شهرهای دنیا شروع به فعالیت کرده و مشکلاتی هم به وجود آورده است. در مونترال هم این شرکت وسایل نقلیه که بین مردم محبوبیت دارد با رانندگان تاکسی و شهرداری کشمکش های زیادی پیدا کرده است.