شهروند ـ علی شریفیان: پس از مدتها کشمکش، جار و جنجال و انتظار بالاخره توافق بر سر فعالیت های هسته ای حکومت اسلامی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و پنج کشور دائمی عضو شورای امنیت، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان ابرقدرت دیگر جهان، موسوم به کشورهای ۵ + ۱ روز دوشنبه و بامداد روز سه شنبه انجام شد.

از زمانی که این گفت وگو ها در لوزان سوئیس و پس از آن در وین اتریش در جریان بود و بویژه در هفته و روزهای اخیر یکی از خبرهای اصلی رسانه های جهان بود. اعلام توافق که تا آخرین لحظه ها گمان زنی های ضد و نقیضی درباره آن زده می شد تا به امروز همچنان مورد بحث رسانه های جهان است. این خبر در رسانه های اجتماعی و در کانادا هم بازتاب گسترده ای پیدا کرد. روزنامه ها، تلویزیون ها و رادیوها تا کنون به تفصیل درباره آن مقالات و برنامه های تحلیلی مفصلی داشته و هنوز هم دارند. کشورهای مختلف جهان و همینطور مقامات این کشورها به علاوه مفسران، هر کدام از زاویه ای به آن پرداخته اند.Rob-nicholson

حکومت اسلامی این توافق را یک پیروزی بزرگ تاریخی برای خود خوانده است. سه شنبه شب، مردم ایران از اینکه با پایان تحریم ها نفسی خواهند کشید، تا پاسی از شب در خیابان های شهرهای مختلف به جشن و پایکوبی پرداختند. گروهی از مخالفان حکومت اسلامی آن را قرارداد « ترکمانچای» دوم و خیانتی بزرگ به ایران توصیف کرده اند. باری با وجود سروصدای فراوانی که این توافق ایجاد کرده با توجه به اینکه متن توافق حدود ۱۵۰ صفحه است، بسیاری هنوز به درستی نمی دانند که دقیقا بر سر چه و به چه شکل و با چه جزییاتی توافق شده است. کانادا هم در واکنش به این توافق عکس العمل نشان داده است. بنا به گزارش گلوب اند میل راب نیکلسون، وزیر امور خارجه دولت فدرال با انتشار بیانیه ای گفته است کانادا به این توافق اعتماد زیادی ندارد و تحریم های کانادا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت و مانند گذشته و همانند دیگر مقامات رسمی دولت کانادا تاکید کرده است که ما حکومت اسلامی را بر اساس عمل آن و نه حرفش، قضاوت خواهیم کرد.