قدیمی ترین تئاتر حرفه ای تابستانی کانادا که قصد داشت برنامه های نمایشی خود را از سر گیرد، روز شنبه ۱۸ اپریل ساعت ۱۰:۳۰ شب  …


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۱۹ اپریل: قدیمی ترین تئاتر حرفه ای تابستانی کانادا که قصد داشت برنامه های نمایشی خود را از سر گیرد، روز شنبه ۱۸ اپریل ساعت ۱۰:۳۰ شب در میان شعله های آتش سوخت. شاهدان واقعه بیان کردند در کمتر از نیم ساعت تمامی ساختمان غرق در شعله های آتش شد و سوخت. در این میان ماموران آتش نشانی تلاش زیادی برای اطفا حریق کردند، لیکن تمامی ساختمان سوخته و از بین رفته بود. حوالی ساعت ۱۲:۳۰ صبح شعله ها مهار و آتش خاموش شد و تنها دو دیوار و انبار بر جای ماند. در این میان به کسی آسیبی وارد نشد و هیچ مصدومی بر جای نماند.

ساختمان این تاتر در سال ۱۸۸۳ در شهرک جورجینا در ساحل دریاچه ی سیمکو بنا شد و از سال ۱۹۴۹ تا کنون به عنوان سالن برگزاری تئاتر از این بنا استفاده می شد و تئاترهای بنامی از کارگردانان و نویسندگان شهیر در این مکان به  روی سن رفته است. دلیل این آتش سوزی تا کنون مشخص نشده است.