شهروند ـ علی شریفیان: هفته ای که گذشت کانادا شاهد تغییر و تحولات قابل تاملی در زمینه اقتصاد و امور و مالی خود بوده است. از سویی بررسی های صندوق جهانی پول نشان داد که رشد اقتصادی کشور در ماه آوریل آنگونه که پیش بینی شده نبوده است. در حالی که پیش بینی شده بود رشد اقتصادی ۱/۲ درصد است صندوق پول جهانی رشد اقتصادی را در این ماه ۵/۱ درصد اعلام کرد. از سویی با احتساب نمودارهای دیگر از جمله وضعیت کار و اشتغال این موضوع از منابع مختلف مطرح شد که کانادا دچار رکود اقتصادی است و دست کم باور کارشناسانی مانند کوین پیچ که سالها مسئول بودجه دولت فدرال در پارلمان بوده کانادا «عملا و به لحاظ تکنیکی» دچار رکود اقتصادی است.canada-currency

روز چهارشنبه استفان پولوز، رئیس بانک مرکزی کانادا برای دومین بار در سال گذشته در یک کنفرانس خبری نرخ بهره پایه را کاهش داده و این نرخ اکنون به نیم درصد رسیده است. توضیح و توجیه بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ بهره پایه آسان تر کردن گرفتن وام برای شرکت ها و موسسات تجاری در راستای رونق و گشایش اقتصادی و فعالیت های مالی بیشتر بوده است. قاعدتا این کاهش باید روی وام های مسکن با بهره متغیر هم اثر بگذارد، اما معمولا بانک های بزرگ از دادن چنین امتیازی به وام گیرندگان مسکن خودداری می کنند و در بهترین حالت ممکن است تخفیف بسیار کمی شامل حال آنها بشود و روی وام مسکنی که گرفته اند تاثیری بگذارد.

استفان پولوز زمانی بهره پایه را کاهش داد که آمریکا از نظر اقتصادی در حالتی مساعد و رو به رشد در حال حرکت است و تحرک بسیار دارد. این دو عامل طبیعتا بر ارزش لونی در نرخ برابری اش با دلار آمریکا اثر قطعی گذاشته و آن را کاهش می دهد. دلار کانادا در نرخ برابری اش با دلار آمریکا برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۹ به ۷۷ سنت رسید. آنگونه که کارشناسان با درنظر گرفتن همه نمودارها و عوامل در نظر گرفته اند این احتمال را می دهند که ارزش دلار کانادا به مرور حتی به ۷۳ سنت هم برسد. تعجب اینست با وجود اینکه ارزش لونی به ۷۷ سنت رسیده صادرات هم تحرکی پیدا نکرده است و ماه گذشته نسبت واردات به صادرات کانادا سیری صعودی داشته و صادرات افزایش نداشته است. با این اوضاع باید منتظر زمان بود و دید که این گره ها یک به یک چگونه باز می شود و دوباره شاهد وضع متعادلی در وضعیت اقتصادی و مالی کشور خواهیم شد.