شهروند- اریک هاسکینز، وزیر بهداشت، اعلام کرد رقمی  معادل ۶۸ میلیون دلار در بودجه ی استانی  به ۹ بیمارستان و مرکز درمانی در انتاریو برای بهبود وضعیت پذیرش بیمار و کم کردن مدت زمان انتظار برای درمان آنها تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال با تخصیص این بودجه خدمات جراحی های زانو حدود ۲۸۰۰، جراحی چشم حدود ۲۱۰۰ و خدمات ام آر آی حدود ۲۸۰۰۰ مورد افزایش پیدا خواهد کرد و در بخش های دیگر درمانی نیز تغییرات بسیار عمده و قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

تخصیص این بودجه باعث خواهد شد که وضعیت نابسامان خدمات رسانی به بیماران تا مقدار قابل توجهی بهبود پیدا کرده و یک قدم اساسی در این زمینه محسوب می شود.  این بودجه کمتر از درخواست بیمارستان ها و مراکز درمانی انتاریو است و این بخش چندین سال است که تخصیص بودجه ای برای آن صورت نگرفته است و همین باعث شده است که بسیاری از خانواده ها با مشکلات فراوانی در هنگام بروز بیماری دست و پنجه نرم کنند.

همچنین تمام بیمارستان های انتاریو حدود ۲ درصد افزایش بودجه نسبت به دوره ی قبل خواهند داشت و این رقم به آنها کمک خواهد کرد تا حدی خدمات رسانی به بیماران را بهبود بخشند.