شهروند- طی ماه گذشته، دو آکاردئون نواز جوان که برخی می گویند برادر هستند در متروی تورنتو به نواختن آهنگ زیبا و معروف “Despacito” پرداختند. این اتفاق با واکنش های مختلفی از مردم روبرو شد که بازتاب آنها در فضای مجازی طی ماه گذشته به اشکال مختلفی دیده می شد. برخی بسیار از این اتفاق راضی بودند  و آن ها را به ادامه کار تشویق می کردند و برخی دیگر از این که آرامششان بهم خورده است شاکی بودند.

در نهایت این دو دوست یا برادر روز دوشنبه بعد از دو بار اخطار ماموران TTC دستگیر شده و به بیرون از قطار و مترو هدایت شدند. ظاهرا TTC دارای قانونی است که بر اساس آن هیچ کس حق ندارد نظم و آرامش عمومی مسافران را بهم بزند.

سخنگوی TTC در واکنش به این اتفاق اعلام کرد که اگرچه شنیدن آکاردئون ضمن سفر روزانه شاید برای برخی افراد که روز سختی را داشته اند خوشایند باشد، اما اغلب مسافران نیازمند این هستند که آرامش آنها در قطار حفظ شود و اگر قرار باشد “تی تی سی” این قانون را زیر پا بگذارد نمی توان جلوی اتفاقات بعدی را در آینده گرفت. قرار است تا این آکاردئون نواز جوان در مقابل قاضی صلح حاضر شود تا از میزان جریمه و جرمش آگاه شود.