شهروند آرش عزیزی: دولت لیبرال انتاریو می‌دانست که برای پیش بردن قطع بودجه‌ها و برنامه‌ی ریاضت‌کشی اقتصادی که در دستور دارد باید وارد جدل با خیلی اتحادیه‌های کارگری شود. اما کمتر کسی تصور می‌کرد‌ اتحادیه‌ی نماینده‌ی پزشکان یکی از اصلی‌ترین دردسرها باشد.

حالا این پزشکان انتاریو هستند که می‌گویند طاقت‌شان به قدری طاق آمده که می‌خواهند ماجرا را به دادگاه بکشانند.

«انجمن پزشکان انتاریو»‌ علیه دولت انتاریو به دادگاه شکایت برده و می‌گوید شیوه‌ی مذاکره‌ی تهدیدکننده‌ی این دولت حق پزشکان برای «آزادی تجمع» را زیر پا می‌گذارد. پزشکان از دادگاه می‌خواهند به دولت مک‌گینتی دستور دهد مذاکرات را به شیوه‌ی «معنادار»‌ پیش ببرد و دستمزد پزشکان را کاهش ندهد.

رئیس انجمن پزشکان دکتر داگ ویر

رئیس انجمن پزشکان، دکتر داگ ویر، روز دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت سازمان متبوعش واقعا می‌خواسته از دری دیگر وارد شود اما چاره‌ای برایشان باقی نمانده چون دولت حاضر به پذیرش طرف سومی به عنوان میانجی در مذاکرات نیست.

دب متیوز، وزیر بهداشت، با اشاره به قراردادی که دولتش موفق شد با اتحادیه‌ی نمایندگان معلم‌های مدارس کاتولیک امضا کند گفت این ثابت می‌کند دولتش می‌تواند در زمان پایین آمدن بودجه‌های دولتی نیز قراردادهای صلح آمیز امضا کند. او گفت از حرکت انجمن پزشکان «مایوس» شده است.

دولت انتاریو به پزشکان گفته که بودجه‌ی کلی برای دستمزد آن‌ها را دو سال متوقف می‌کند اما درون این مقدار حاضر به مذاکره است.

این اولین بار در تاریخ معاصر است که پزشکان، دولت را دادگاهی می‌کنند. ویر البته تاکید کرد انجمن پزشکان دست به هیچ‌گونه حرکت اعتصابی نخواهد زد.