شهروند ـ کمیته تمبر یادبود عید نوروز گزارش کار خود را اعلام کرد. در این گزارش آمده است:

پیرو درخواست چاپ تمبر نوروز به شرکت پست کانادا و ارسال بیش از دو هزار نامه به شرکت مذکور از طرف ایرانیان کانادا در پشتیبانی از این درخواست، جلسه ای در تاریخ دوم جون ۲۰۱۵ با شرکت آقای Robert Waite عضو هیئت مدیره شرکت پست کانادا و آقای Jim Philips از مدیران شرکت مذکور در دفتر دکتر رضا مریدی و با حضور آقای سرکیس اسادوریان، عضو کمیته تمبر نوروز برگزار شد.

CAN-Post-comittee

دکتر رضا مریدی (سوم از راست) در کمیته درخواست انتشار تمبر نوروز حضور دارد

در این جلسه این واقعیت که در کانادا حدود ۵۰۰هزار نفر از ملیت های گوناگون عید نوروز را جشن می گیرند به اطلاع مدیران شرکت پست رسانده شد. مدیران شرکت پست اظهار کردند که هر سال حدود ۶۰۰ درخواست چاپ تمبر یادبود دریافت می شود و تنها تعداد معدودی از این درخواست ها پس از بررسی و تصویب آنها توسط کمیته ای مستقل جهت چاپ تمبر به شرکت پست توصیه می شوند.

فرآیند بررسی و تصویب هر تمبر یادبود توسط کمیته مستقل معمولا بین ۲ الی ۴ سال به طول می انجامد. شرکت پست هر تمبر یادبود را با تیراژ حداقل یک و نیم میلیون تمبر چاپ می کند و این شرکت بایستی مطمئن باشد که تمبرهای چاپ شده به موقع به فروش خواهند رسید.

در طی این گفت وگوها معلوم شد که کمیته مستقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و درخواست کمیته ی تمبر یادبود نوروز در دستور جلسه ماه جون ۲۰۱۶ کمیته مستقل بررسی درخواست ها قرار خواهد گرفت.

با توجه به فرآیند طولانی بررسی و تصویب درخواست ها و نهایتا چاپ تمبر یادبود لازمست که ما با صبر و حوصله درخواست چاپ تمبر یادبود نوروز را پیگیری کنیم و در عین حال هموطنان عزیز ارسال نامه های پشتیبانی از درخواست مذکور را ادامه دهند.

به امید چاپ و انتشار تمبر یادبود عید نوروز در کانادا