شهروند ـ علی شریفیان: چند هفته اخیر خبرهای مربوط به اوضاع اقتصادی کشور، کانادایی ها را به شدت نگران کرده است. مقام مسئول بودجه مجلس رسما اعلام کرد که امسال دولت یک میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. بیلان اشتغال شغل در ماه مه نگران کننده بود. ارزش دلار کانادا این هفته باز هم سقوط کرد و به میزانی پائین تر از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ رسید. جو الیور مدعی شده که دولت کسری بودجه را رفع و یک میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار اضافه بودجه خواهد داشت. آنچه مسلم است اعداد و ارقام روشن اوضاع اقتصادی را نشان می دهند. صندوق بین المللی پول هم رشد اقتصادی سه ماهه اول کشور را خیلی پائین تر از آنچه پیش بینی شده بود، اعلام کرد. گلوبال نیوز یک نظرسنجی درباره اقتصاد از مردم انجام داده که نتایج آن را همین سه شنبه منتشر کرده است.

توماس مولکر رهبر ان دی پی

توماس مولکر رهبر ان دی پی

برای آینده ۴۷ درصد مردم اظهار امیدواری کرده اند که ان دی پی می تواند به وضعیت اقتصادی سروسامان بدهد. در مقابل ۴۱ درصد لیبرال ها و ۳۲ درصد محافظه کاران از نظر مردم قدرت این کار را دارند. مفسر گلوبال می گوید به نظر می رسد اقتصاد موضوع کلیدی انتخابات فدرال خواهد بود.