شهروند ـ علی شریفیان: بر اساس بازرسی های فنی که گزارش آن همین هفته منتشر شده، پل شامپلین که قسمت شمال مونترال را به جنوب این جزیره وصل می کند، نیاز به تعمیرات دارد. هزینه این تعمیرات تنها برای سال جاری ۱۲۵ میلیون دلار برآورد شده است.

هر ساله حدود ۶۰ میلیون خودرو از روی این پل عبور می کند و این پل نقشی اساسی در اقتصاد مونترال و کانادا دارد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است پلی برای جانشینی این پل ساخته شود که ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت در سال ۲۰۱۸ آماده می شود. این پل پر رفت وآمد و مهم در سال ۱۹۶۲ ساخته و از آن زمان تا کنون مورد استفاده بوده است.pont-champlain2

بازرسان به مردم اطمینان خاطر داده اند تا انجام تعمیرات لازم، رفت و آمد از روی پل شامپلین خطری ندارد.