شهروند ـ علی شریفیان: اولیویا چاو ، سیاستمدار قدیمی و محبوب روز سه شنبه در مراسمی که با حضور توماس مولکر، رهبر ان دی پی در تورنتو برگزار شد، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات فدرال به کاندیدایی ان دی پی اعلام کرد.

خانم چاو در قسمتی از سخنرانی کوتاه خود گفت به این دلیل دارد به سیاست برمی گردد که حدود ده سال دولت هارپر کافی است و کانادا نیاز به تغییر دارد.

وی خاطرنشان کرد که مولکر با نخست وزیر شدن می تواند عامل این تغییر باشد.

اولیویا چاو در کنار توماس مولکر

اولیویا چاو در کنار توماس مولکر

خانم چاو، نماینده سابق پارلمان و بیوه جک لیتون فقید، هشت سال در همین حوزه ای که کاندیدا شده، نمایندگی مردم را داشته است و برای شرکت در انتخابات برای گزینش مقام شهرداری از نمایندگی کناره گیری کرد.

حوزه اکنون حد و مرزهای آن کمی عوض شده و به اسپاداینا ـ فورت یورک هم تغییر نام داده است. آدام وان، روزنامه نگار و عضو پیشین شورای شهر که محبوبیت زیادی در این منطقه دارد در انتخابات میان دوره ای تابستان گذشته با ۵۳ درصد آرا برنده این حوزه شد.

در جریان انتخابات شهری خانم چاو در این منطقه ۱۲ هزار و ۴۳ رای (۳۷ درصد)، جان توری ۱۵ هزار و ۴۸۱ یا ۴۷ درصد آرا و داگ فورد ۴۵۳۲ رای یا ۱۴ درصد آرا را به دست آوردند. ناظران سیاسی بر این باورند که خانم اولیویا چاو در رقابت با آدام وان از حزب لیبرال کار دشواری در پیش دارد.