شهروند ـ علی شریفیان: مدت ها پیش توماس مولکر، رهبر ان دی پی گفته بود که حزب تحت رهبری اش حاضر است با هدف برکنار کردن استفن هارپر و محافظه کاران از قدرت حکومتی با لیبرال ها ائتلاف کند.

در همان زمان جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال موضوع ائتلاف را رد کرد و پاسخ داد ما با احزاب دیگر بر سر گرداندن امور کشور همکاری های لازم را خواهیم کرد، اما قصد ما رسیدن به حکومت است و «ائتلاف» به هیچ شکلی برای ما مطرح نیست.

جاستین ترودو (راست) در کنار توماس مولکر

جاستین ترودو (راست) در کنار توماس مولکر

هفته گذشته ان دی پی بار دیگر و این بار به وسیله ناتان کولن، نماینده ارشد خود در پارلمان موضوع «ائتلاف» با لیبرال ها را مطرح کرد. مولکر هم با تاکید گفت که ما به منظور سرنگون کردن هارپر حاضریم با آغوش باز با حزب لیبرال «ائتلاف» کنیم، اما ترودو بار دیگر این پیشنهاد را نپذیرفته و می گوید «ائتلاف» در هیچ شکل آن در برنامه حزب ما مطرح نیست.