کنگره جهانی آموزش بین الملل (فدراسیون جهانی تشکل ها و اتحادیه های معلمان و کارکنان آموزش و پرورش) که در ماه جاری در شهر اتاوا پایتخت کانادا با شرکت نمایندگان تشکل های معلمان از ۱۷۰ کشور جهان بر گزار شد، در آخرین روز  خود در ۲۶ جولای ۲۰۱۵، موقعیت معلمان در ایران و مبارزات و مصافهای آنان را در دو قطعنامه فوری به بحث گذاشت.  طی این بحث، تداوم اذیت و آزار معلمان و دستگیری و حبس فعالین فرهنگی از جمله آقایان اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمود باقری، علیرضا هاشمی، اکبر باغانی و علیرضا قنبری مورد بررسی قرار گرفت، و سپس با حمایت قاطع نمایندگان حاضر در کنگره، قطعنامه های اضطراری  به تصویب رسید. مفاد قطعنامه ها، ضمن تاکید بر تعهد الزام آور به ادامه کمپین های جهانی “آموزش بین الملل” و تشکلات وابسته به آن برای آزادی معلمان زندانی در ایران، از “آموزش بین الملل” و تشکلات وابسته می خواهد که همچنان به حمایت خود از فعالیت های اتحادیه های مستقل معلمان، و  پشتیبانی از تلاش های “شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور” به عنوان تشکل عضو “آموزش بین الملل”  که از حقوق معلمان دفاع می کند، ادامه دهند، و ضمن اعتراض به سرکوب حقوق معلمان، از حکومت ایران بخواهند که  استانداردهای بین المللی کارگری را بطور کامل به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. قطعنامه ها همچنین  فدراسیون “آموزش بین الملل” را ملزم می کند که امکان اعزام  یک هیئت بین المللی به ایران را برای بررسی مسائل و معضلات معلمان فراهم نماید.

با پلاکارد اسماعیل عبدی در دست اعضای فدراسیون جهانی معلمان

با پلاکارد اسماعیل عبدی در دست اعضای فدراسیون جهانی معلمان

 

متن کامل قطعنامه ها به زبان اصلی در سایت انگلیسی اتحاد بین المللی درج خواهد شد.  همانطور که قبلا نیز تاکید کرده بودیم، ترفندهای جمهوری اسلامی که از جمله تلاش کرد با جلوگیری از شرکت نمایندگان معلمان در کنگره جهانی “آموزش بین الملل” مانع از بازتاب صدای آنان در میان تشکلات و نمایندگان معلمین از کشورهای مختلف جهان شود، عملا به ضد خود تبدیل شد. صدای اعتراض معلمان ایران و مطالبات و مبارزات آنان درهفته های اخیر هر چه  رساتر به گوش هم طبقه ای های آنان و کارگران و تشکلهای کارگری در کشورهای مختلف جهان رسید.

 

گفتنی است که در این کنگره قطعنامه های اضطراری دیگری نیز به بحث و تصمیم گیری گذاشته شد که یک  نمونه برجسته آن قطعنامه ای بود باعنوان “سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان را متوقف کنید”، که به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه به  نتایج مخرب سیاست های ریاضت اقتصادی که به یک “بحران انسانی” در یونان، از جمله بیکارسازی های گسترده، نرخ بیکاری ۶۰ درصدی، حمله همه جانبه به حقوق و دستاوردهای کارگران و معلمان و کالایی  کردن آموزش و پرورش منتهی شده است، پرداخته و از کارگران و معلمان یونان و حق آنها برای اعتراض و تظاهرات حمایت می کند.

 

نماینده معلمان دبیرستان ها قطعنامه درباره یونان را می خواند

نماینده معلمان دبیرستان ها قطعنامه درباره یونان را می خواند

اتحاد بین المللی بنا به اهداف و مبانی خود همچنان در راه گسترش همبستگی بین المللی کارگری و همچنین خبررسانی به موقع و موثق برای جلب حمایت تشکلات کارگری و مترقی جهان با مبارزات طبقه کارگر ایران از جمله مبارزه معلمان تلاش خواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران/۲۶جولای ۲۰۱۵