شهروند ـ روز جمعه ۲۱ ماه جون ۲۰۱۶ آقای دکتر امانوئل آبارا رئیس موسسه بین المللی روتاری در ریچموندهیل در دفتر حوزه انتخابیه دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان انتاریو و وزیر نوآوری و پژوهش های علمی حضور یافت و جایزه ی ویژه ی بنیاد روتاری را که به نام پال هریس موسس آن نام گذاری شده است، به ایشان اهدا کرد.

این جایزه به خاطر کمک های قابل توجه و ملموس دکتر رضا مریدی برای بهبود روابط مردمان گوناگون جهان به او اهدا شده است.

دکتر رضا مریدی (راست) در کنار دکتر امانوئل آبارا

دکتر رضا مریدی (راست) در کنار دکتر امانوئل آبارا

موسسه بین المللی روتاری توسط پال هریس در سال ۱۹۰۵ در شهر شیکاگو تأسیس شد و هم اکنون حدود ۲/۱ میلیون نفر در سراسر جهان عضو این موسسه ی انسان دوستانه هستند.

موسسه روتاری از سه بخش زیر تشکیل شده است:

۱ـ کلوب روتاری: وظیفه ی این کلوب آماده کردن محیطی برای گردهمایی انسانها برای تبادل افکار و عقاید و برقراری روابط دوستانه است.

۲ـ بنیاد روتاری ـ وظیفه ی این بنیاد جمع آوری کمک مالی برای پشتیبانی از طرح های توسعه در کشورهای نیازمند جهان است.

۳ـ بخش بین المللی ـ وظیفه ی این بخش ایجاد هماهنگی بین کلوب های روتاری در سطح جهان و پشتیبانی از فعالیت ها و برنامه های آنان است.

شایان ذکر است که از طریق این سه بخش و جمع آوری کمک های مالی موسسه روتاری با فعالیت های انساندوستانه در نقاط گوناگون جهان به افراد و جوامع نیازمند یاری می رساند.

شهروند دریافت این جایزه را به دکتر رضا مریدی تبریک می گوید و امیدوار است که او همچنان در خدمت به جامعه پیشگام باشد.