خبرگزاری هرانا ـ زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان رجایی شهر کرج، در آغاز هفتمین سال بازداشت خود نامه ای نوشته که در اختیار هرانا قرار گرفته است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده وی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده در انتظار رسیدگی مجدد است، انتظاری که طولانی شده است، متن نامه زانیار مرادی را که نگاهی دارد به شش سال زندان با طعم تلخ اعدام، در ادامه می خوانید:

شش سال گذشت

به یاد دارم روزهای ابتدایی در سلول های انفرادی اطلاعات سنندج خبری از چوبه دار نبود، فقط از دردهای شکنجه رنج می بردم و دیگر نمی توانستم آن درد و رنج ها را تحمل کنم.

آرزو داشتم که هر چه زودتر از آن شرایط رهایی یابم ولی اکنون با تمام اتفاقاتی که گذشت، شش سال سپری شد.

زانیار مرادی

زانیار مرادی

شش سالی که حتی نمی توانم یک ثانیه از آن را فراموش کنم و لحظه به لحظه آن در ذهنم مرور می شود و هیچ وقت فکر نمی کردم دوران جوانی ام را به خاطر انتقام گیری و کینه توزی وزارت اطلاعات از پدرم در زندان سپری کنم.

هرچند نبودن خانواده و نداشتن ملاقات و خیلی مشکلات دیگر زندان را برایم سخت تر کرده است، نمی دانم چرا و به چه قیمتی باید اینگونه با زندگی آدم ها بازی کرد تا قربانی سیاست های کثیف شوند و همه ی فکرم به سرنوشت خودم است که این دادگاه آیا برگزار می شود و اگر برگزار شود چقدر می تواند مستقل عمل کند و عادلانه قضاوت کند.

اکنون دقیقاً یک سال از روزی که به دادگاه رفتم و قاضی اعلام کرد که این پرونده ناقص است و نمی توانم حکم بدهم زمان گذشته است و ما چشم انتظار هستیم که این حقایق پرونده روشن شود.

واقعا نمی دانم جواب این همه ظلم و زور را چه کسی خواهد داد و چه کسی می تواند تسکین دهنده ی درد مادران داغ دیده شود. امیدوارم که دادگاه عادلانه به زودی برکزار شود و ما از این وضعیت سخت و دشوار رهایی یابیم، به امید روزی که هیچ انسان بی گناهی در زندان نباشد و هرچه زود تر قلم عدالت حکم تبرئه ما را بنویسد تا به این سالهای مملو از سیاهی و رنج پایان دهد.

به امید عدالت و آزادی. زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج)