شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر ۲۰۰۸

بیمه تحصیلی

Student Insurance

بیمه تحصیلی

Emergency Treatment outside

Canada

یکی دیگر از پوشش های خوب بیمه تحصیلی جهت تحصیل در کانادا این است که در صورت نیاز به سفر خارج از کانادا، حتی آمریکا، امکان پوشش در این نوع بیمه نامه وجود دارد، البته به شرطی که:

در طول دوره بیمه نامه، مدت زمان ۵۱ درصد رعایت شود. یعنی فرد متقاضی بیمه می بایست ۵۱ درصد طول دوره بیمه نامه را در کانادا سپری و اقامت کرده باشد، یعنی کمی بیشتر از نیم دوره کل بیمه نامه.

در این صورت فرد متقاضی، می تواند از پوشش بیمه نامه در طی سفر جهت معالجات اضطراری، برخوردار شود.

بی شک دانشجویان و محصلان این فرصت را پیدا خواهند کرد که جهت مسافرت تفریحی و یا سمینار و گذراندن دوره از این مزایا و پوشش بیمه در صورت نیاز استفاده کنند.

همچنین در خصوص بیمه دانشجویی محصلان و دانشجویان در کانادا، قابل ذکر است که جهت مسافرت، آمریکا حداکثر پوشش دوره خارج از کانادا در این خصوص ۳۰ روز خواهد بود.

این به این معنی است که بیمه تحصیل خارج از آمریکا هم می تواند وجود داشته باشد که بیش از این مقدار را پوشش دهد که البته سرویس دیگری خواهد بود.


سرویس آمبولانس

Ambulance

یکی دیگر از پوشش های این نوع بیمه سرویس آمبولانس است و از آنجا که پوشش و سرویس آمبولانس دارای اهمیت فوق العاده و گاهی دارای هزینه چشمگیری است، لذا به پوشش فوق می توان اشاره کرد.


Emergency Ambulance Air Transportation

از دیگر موارد این پوشش می توان به آمبولانس هوایی اشاره کرد. این پوشش در صورت نیاز فوری و با تایید از طرف شرکت بیمه و همچنین با اطلاع و هماهنگی قبلی قابل اجرا است.


هزینه های جانبی و پوشش های جانبی

Family Transportation and Subsistence Allowance

پوشش بیمه در این مورد تا سقف ۵۰۰۰ دلار جهت هزینه های اقامت و هزینه های جابجایی نظیر تاکسی جهت افراد و بستگان بیمه شونده پوشش دارد و همچنین تا سقف ۱۵۰۰ دلار جهت هزینه غذا و یا روزانه تا سقف ۱۵۰ دلار جهت افراد و بستگان بیمه شونده در نظر گرفته شده است.

از دیگر مطالب مهم در خصوص بیمه تحصیلی می توان به برگشت به کشور مبدا اشاره کرد:


Return to the Country of Origin

در این مورد شرکت بیمه، در صورت تشخیص و نیاز، فرد متقاضی را به کشور مبدا باز می گرداند. مبلغ پرداخت هزینه برگشت حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ دلار است.

لازم است ذکر شود، سیاستهای شرکت های بیمه در این خصوص متفاوت است.


پوشش دیگر Reparation and Return of remains است که در صورت خدای ناکرده فوت، پوشش بیمه در این خصوص تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار جهت هزینه های جابجایی و برگشت پیکر متوفی خواهد بود.


Accidental Dismemberment or total Permanent Loss of use of Limb or Sight

در این بیمه، بیمه شونده، در صورت تصادف منجر به قطع عضو و یا از دست دادن توانایی از ناحیه دست و پا و همچنین در صورت نابینایی تا سقف ۱۵۰۰۰ دلار از پوشش بیمه برخوردار است.


Accidental Death

و در ادامه، پوشش دیگر فوت در صورت سانحه و تصادف است. در صورت تصادف که منجر به فوت شود مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار به وارث (Beneficiary) پرداخت خواهد شد.

از دیگر موارد قابل پوشش می توان به سانحه هوایی اشاره کرد. در این صورت (سانحه هوایی) تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار پرداخت خواهد شد که یکی از مواردی است که در صورت تصادف هوایی که منجر به فوت شود به شخص و یا اشخاص وارث (Beneficiary) پرداخت خواهد شد. موارد ذکر شده در صورت مواقع اضطراری است.

خاطرنشان می شود که غیر از موارد اضطراری، شخص بیمه شده (Insured) امکان مراجعه و ویزیت آزمایش سالانه را دارد. حتی برای Annual Medical Examination Check up

در این صورت هزینه آزمایش و لابراتوار تا سقف ۱۰۰ دلار است. قابل توجه و ذکر است که پوشش بیمه (در این مورد) ارتباطی به پوشش های اضطراری در قسمتهای دیگر پوشش بیمه ندارد و مستقل است. از اینرو جهت بررسی سالانه Check Up می توان از این پوشش استفاده شود.

از دیگر مواردی که می توان اشاره کرد که از حالت اضطراری و تصادف خارج است و بالطبع بیمه شده در این خصوص می تواند از پوشش فوق استفاده کند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ـ جهت مشاوره و معاینه با پزشک مخصص زنان.

ـ دارو و مشاوره جهت جلوگیری از بارداری و راههای مراقبت و بهداشت از دیگر پوشش این نوع بیمه است.

اما پوشش دوران زایمان Maternity از دیگر پوشش ها است که در این خصوص به مقالات آینده توجه فرمایید.


* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.

ایمیل نویسنده:

info@insufin.com