شهروند- آزاده داودی: محققان در دانشگاه UBC ثابت کرده اند که خوشحالی افراد ارتباط مستقیمی با اوقات فراغت دارد. اگرچه برای بسیاری از افراد این امر بسیار بدیهی است اما تحقیقات ثابت کرده است که با وجود بدیهی بودن این امر بسیاری از افراد در مواردی همچون خرید کردن و سفر رفتن دنبال آرامش و خوشحالی هستند.

افراد پردرآمد همیشه سعی می کنند با خرج کردن پول برای خودشان لحظه های خوشی را فراهم کنند، اما از این نکته غافل هستند که برخی فعالیت های بسیار ساده روزمره باعث ناراحتی آنهاست و باید برای انجام دادن آنها فردی را استخدام کنند و از این طریق برای خودشان زمان فراغت بیشتری فراهم کنند. داشتن یک مستخدم که کارهای خانه را انجام داده و محیط زندگی را تمیز کند، می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر روحیه افراد داشته باشد و ثابت شده است که این سرمایه گذاری از هرگونه خرید کردن و سفری برای داشتن آرامش و خوشحال بودن مهم تر است.

جالب است بدانیم که اکثر افرادی که از لحاظ مالی این امکان را دارند که برای خودشان یک مستخدم داشته باشند از این کار امتناع می کنند و یا اغلب بدان فکر نمی کنند.

یکی از دلایل این اتفاق می تواند این باشد که این افراد فکر می کنند خودشان می توانند کارهایشان را انجام دهند و این که انجام روزمره خود را به دست دیگران بسپارند احساس گناه می کنند، اما برای خوشحالی بیشتر باید زمان فراغت بیشتری داشت و از انجام کارهای روزمره تا حد امکان دوری کرد!