شهروند ـ علی شریفیان: سه شنبه در دادگاه اداری پلیس در مقر فرماندهی پلیس تورنتو قاضی بازنشسته جان هامیلتون، قاضی مسئول محاکمه مارک فنتون، فرمانده ارشد، او را که فرماندهی نیروهای پلیس را در جریان برگزاری اجلاس گروه جی ۲۰ در سال ۲۰۱۰ بر عهده داشته، محکوم شناخت.

هامیلتون به هنگام قرائت حکم توضیح داد پلیس باید محافظ مردم و حقوق آنها باشد و نه اینکه آنها را به خاطر تظاهرات به صورت دسته جمعی دستگیر کند.R--Mark-Fenton

مارک فنتون ارشدترین فرمانده پلیس در روزهای ۲۶ و ۲۷ جون ۲۰۱۰ در زمانی که اجلاس سران گروه جی ۲۰ در تورنتو برگزار شد، بوده است. در این دو روز ۲۶۰ نفر دستگیر شدند که از نظر تعداد در کانادا بی سابقه بوده است. شماری در جریان دستگیری ضرب و شتم هم شدند. به دستور این افسر ارشد پلیس به جای هر اقدام دیگر برای کنترل تظاهرکنندگان از تاکتیک «دستگیری دسته جمعی» استفاده شد. این افسر ارشد با شکایت خصوصی شروین اخوی، کانادایی ایرانی تبار محاکمه شده است. قرار است روز ۲۱ دسامبر حکم مجازات فنتون به او اعلام شود. مجازات او دست کم اخراج دائمی از خدمت در نیروهای پلیس خواهد بود.