شهروند ـ علی شریفیان: اقتصاددانان اظهار امیدواری می کردند که با اقدامات و ترفندهایی که چین می خواهد برای بهبود اوضاع بحران اقتصادی اش انجام دهد، اقتصاد خود و جهان را در مسیر رشد بیندازد، اما سه شنبه اوضاع بحرانی تر شد.

از جمله ارزش دلار کانادا به طرز بی سابقه ای در سال های اخیر باز هم کاهش یافت و به زیر ۷۵ سنت دلار آمریکا رسید. نرخی که از سال ۲۰۰۴ به اینسو سابقه نداشته است. این بحران در تب و تاب مبارزات انتخاباتی کانادا شروع و سبب نگرانی های جدی شده است. رهبران هر چهار حزب اصلی فدرال در عکس العمل به این بحران به موشکافی دلایل آن و تاثیرش بر اقتصاد کانادا و ارائه راه حل های مختلف پرداختند.loonie

ارزش لونی در حالی به زیر ۷۵ سنت رسیده که فصل تعطیلات است و عده ای عازم آمریکا بودند، اما بخاطر گرانی دلار آمریکا ترجیح دادند تعطیلات خود را در مناطقی مثل نیاگارا بگذارنند.