شهروند- کایل اسپرینگر ، ۲۷ سال دارد و اهل نیوبرانزویک است. او به تازگی به جرم کشتن سگ اش و در هنگام بازگشت از مسافرت دستگیر شد. کایل اسپرینگر در سال ۲۰۱۵ سگ خود را که دیزل نام داشت به مدت ۲ ماه بدون آب و غذا در خانه ای که درش قفل بود تنها گذاشت.

صاحبخانه ی کایل زمان جمع آوری اجاره ها متوجه این اتفاق شد. متاسفانه سگ بیچاره بر اثر گشنگی و تشنگی در آن زمان جان خود را از دست داد. صاحبخانه می گوید کایل چیزی درباره ی اینکه سگ تنهاست به او نگفته بود و ظاهرا اینطور نشان داده بود که کسی از دیزل نگهداری خواهد کرد. قرار دستگیری کایل در همان زمان صادر شد اما کایل از این شهر رفته بود و هیچ کس هیچ خبری از او نداشت. تا اینکه به تازگی در هنگام بازگشتش از سفری به آلبرتا توسط پلیس دستگیر شد.

مدافعان حقوق حیوانات در نیوبرانزویک با جمع کردن امضا از قاضی دادگاه خواسته اند اشد مجازات را برای کایل در نظر بگیرد و تنها به جریمه ی نقدی بسنده نکند. به عقیده ی این افراد عمل کایل خیلی بیشتر از یک خطای ساده ی انسانی است و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.