Select Page

موسیقی در شعر آزاد/پژوهش : شادی زهره وندی ـ فرشید خیرآبادی

موسیقی در شعر آزاد/پژوهش : شادی زهره وندی ـ فرشید خیرآبادی

پرسش های بنیادین در موسیقی «شعر آزاد» چنین است:

آیا شعر آزاد نیازی به موسیقی ندارد؟

آیا موسیقی تنها برای شعر کهن کاربرد داشت؟

آیا شعر مدرن یا «پست مدرن» از موسیقی خالی است؟

music

شعر آزاد همانند همه ی سبک های شعر کهن نیازمند موسیقی است، اما در اینجا این نیاز بایسته نیست، بلکه شایسته است و خوب است که باشد. موسیقی ـ چه بر مفاهیم ریتم و چه بر مفاهیم هارمونی استوار باشد و چه بر هر دو ـ در شعر آزاد می تواند باشد و بهتر است که باشد، زیرا موسیقی ماندگاری شعر را افزایش می دهد و شعر ماناتر خواهد شد و مخاطب اثر به دلیل ریتم، آن را بهتر باور می کند و به دنبال فهمیدن آن می رود.

از دیگر سو موسیقی سبب ایجاد لذت در شعر می شود؛ چرا که سختیِ هضمِ معنا را کاهش می دهد همچو شعری که با آواز خوانده می شود. موسیقی و آواز و شعر در هم می آمیزد و لذت حادث می شود و مغز به دنبال درک کردن گفتار شعر می رود.

نکته مهم برای شاعران این است که هرچه معنا سنگین تر، ژرف تر و فلسفی تر شود، خواه ناخواه پردازش و ساخت موسیقی در شعر سخت تر و نشدنی تر می شود. چرا که نیاز به کاربستِ واژگانِ گسترده تر در شعر پیش کشیده می شود تا بتوان جملاتی پر معناتر ارایه کرد و همچنین موسیقی را نمی توان به خوبی پروراند چون واژگان با هم، هم آوا نیستند، اما مجبوریم آنها را کنار هم جای دهیم تا معنایی سامان یابد.

کنون مشکل دو تا شد. اینجاست که سراینده می بایست موسیقی را با تاکتیک هایی که قابل اجرا در شعر آزاد باشد دیگر پیاده سازی کند. در واقع نمی توان از هر تکنیک ایجاد موسیقی در شعرهای آزاد سود برد.

گفتنی ست در شعر کهن سراینده چون معناهای اندکی برای بازگویی دارد دستش برای انتخاب واژگان شاعرانه باز است و نیاز نیست از مجموعه ای بزرگ واژه انتخاب کند تا بتواند معنایی پیچیده را بیان کند و شاعر کهن سرا به راحتی می تواند از تکنیک هایی روشن و گفته شده برای غنی کردن موسیقی در شعرش بهره بگیرد، اما شاعر آزاد نمی تواند و اینجا معنا سدی می سازد برابر پردازش و تولید و پیاده سازی موسیقی. از این رهگذر است که برای مثال قافیه آبشاری و قطع قطع نوشتن مصرع ها تولید و پرورده می شود. و این نوآوری ست در خلق و آفرینش موسیقی مدرن در شعر مدرن.

تکنیک جذابی در شعر آزاد است که به دست گروهی از شاعران آزاد که بسیار کوشیده باشند و قدرتمند شده باشند می تواند پیاده سازی شود. آن این است که با معانی بسیار ویژه و گویش معانی پیچیده و کلافی شکل، می توان گونه ای موسیقی در ذهن مخاطب حرفه ای شعر امروز ایجاد کرد چرا که مخاطبی پیچیده تر و باسواد تر است، تولید کرده و گسترش دهد.

شعر مدرن و پست مدرن می تواند از موسیقی خالی باشد، اما باید دید می توان هزینه آن را پرداخت؛ هزینه ای که معنا را دیر هضم می کند، التذاذ را در مخاطب اثر اندک می کند و هزینه ی سربار شعر می شود. پس یا شاعر هزینه ها را می پذیرد و یا اینکه می گذارد خواننده و مخاطب با شعر درگیر شود.

 

 

About The Author

فرح طاهری

فرح طاهری روزنامه نگار ساکن تورنتو، دارای لیسانس روزنامه نگاری و فوق لیسانس علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است. او از مارچ 1999 همکار شهروند در بخش تحریریه است.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This