شهروند ـ علی شریفیان: ناهید ننشی، شهردار محبوب و موفق کلگری که اصلا مسلمان است در گفت وگویی با رسانه ها به شدت از دولت محافظه کار و کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی و کم کاری او در مورد پناهندگان انتقاد کرد. ننشی توضیح داد اینکه می گویند راه حل رفع بحران آوارگان پناهجو، بمباران نیروهای داعش ـ حکومت اسلامی است، معنی و منطقی ندارد. ننشی از سوابق درخشان الکساندر به عنوان یک سیاستمدار هوشمند و کارساز سخن گفت و اضافه کرد در این حال و اوضاع کریس الکساندر باید اکنون «ستاره» باشد، ولی او سر در گم است و در ضمن همین وزیر کسی است که لایحه سی ۲۴ را به تصویب رسانده، قانونی که می تواند بی هیچ دلیلی شهروندی مرا که در بیمارستان سینت مایک در مرکز شهر تورنتو به دنیا آمده ام لغو کند.

مردم کلگری تظاهراتی بر پا کرده و خواستار اقدامات بیشتر، فوری و موثر دولت در زمینه کمک به پناهجویان شده اند. مردم کلگری بارها در چنین مواردی کمک های زیادی به پناهجویان کرده اند.naheed-nenshi