شهروند ـ علی شریفیان: پنجشنبه هفته گذشته در انتخابات میان دوره ای حوزه انتخاباتی سیمکو نورث رهبر محافظه کاران پیشروی انتاریو توانست با به دست آوردن ۲۱ هزار و ۱۰۳ رای با اختلاف ۱۲ هزار رای رقیب خود را شکست دهد. پاتریک براون ۵۳ و ۷ دهم آرا را به دست آورد. پیش از روز رای گیری پیش بینی می شد که براون برنده شود. این حوزه از سال ۱۹۳۴ بدین سو همیشه نمایندگانش کاندیداهای محافظه کاران پیشرو بوده اند. براون سخنرانی پیروزی خود را در یک باشگاه گلف برای طرفداران خود ایراد کرد.

او در بخشی از سخنرانی خود گفت این پیروزی اولین قدم برای رسیدن به یک حکومت اکثریت است. مجلس قانونگذاری انتاریو از ۱۵ سپتامبر پس از تعطیلات تابستانی بازگشایی می شود و محافظه کاران پیشرو با رهبر جدید خود در مجلس حضور خواهند یافت.pc-patrick-brown