شهروند ـ علی شریفیان: شهردار مونترال در یک کنفرانس خبری مشترک با جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال اعلام کرد این مراکز تزریق امن را در چهار محل احداث خواهد کرد. کودر خاطرنشان کرد طرح احداث این مراکز را برای تصویب برای دولت فدرال فرستاده است و قرار است تا آخر تابستان پاسخ خود را بدهند، اما حتی اگر دولت فدرال با احداث این مراکز مخالفت کند آنها را برپا می کند به دلیل اینکه مسئله سلامتی مردم در میان است. دنی کودر با ترودو درباره همین مراکز مشورت کرده بوده است. دولت فدرال با یک نمونه از اینگونه مراکز امن تزریق به نام اینسایت که در ونکوور سالهاست کار می کند، مخالف است و چند بار قصد تعطیل کردن آن را داشته، اما در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در بی سی نظر و تصمیم دولت فدرال را رد کرد و در رای خود یادآور شد چنین مراکزی جان شهروندان را حفظ می کنند. دولت کبک با تاسیس این مراکز امن موافقت کرده است.

drug